Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in Gothischen dhük.

Verschillende drukplaatsen, tot 1520.

210. Defensorium fldel contra iudeos hereticos et sarracenos libros seu

dyalogos septem continens. S. 1. et a. f°.

Druk van Nio. Ketelaer en Ger. de Leempt te Utrecht e. 1473. 80 bl Goth. letter. Campb. 658.

Het eerste blad blank. Op bL 2 Prologus en inhoudsopgaaf. De eerste dialoog begint op bl. 3, de zevende eindigt op bl. 73 verso. Dan volgen over hetz. onderwerp een tractaat van oard. de Turrecremata, en een ander, getrokken uit de Historia tripertita van Cassiodorus'

Initiaal in blauw en rood, verder beginletters enz. in rood; de rubricator schreef den titel op het blanooblad vóóraan. Houten band met leder overtrokken, eenvoudig ruitpatroon, beschadigd. Ex libris William Horatio Crawford. Aangekocht voor de BiMiotheca Rosenthaliana.

211. Augustinus (B,) Ypponensis episcopus, De consensu quattuor euan-

gehstarum. S. L et a. f°.

Druk van Johannes de Westfalia te Leuven, omstr. 1481 1483. 84 bl.

(de twee blanco bladen aan het begin en het eind ontbr.). Goth letter. Campb. 210. — Beginletters enz. in rood.

212. Speculum sermonum beate rnarie virginis super salutatione ange-

hca [Mich. Francisci de Insulis], Impr. antwerpie per me Gerardum leeu 1487. 4°.

6Ö, b»„ (het laatste» m«* drukkersm. ontbr.) Goth. letter. Campb. 1576. r

Titelhoutsnee: de salutatio. Houtsnee-initialen, geel gekleurd; rubriceering geel en rood.

213. Salicetus (Nicholaus), [Liber meditationum ac orationum devo-

tarum qui anthidotarius anime dicitur]. Impr. in oppido Delfensi per me Christianum Snellaert 1495. 8°. 33 ongen. -f 135 onderaan gen. bL Goth. letter. Twee kolommen.

Campb. 1498. Initialen enz. in rood. B1-l (titel) en de genumm. bl. 30 en 31 ontbreken. Voorin geschreven: Bibhotheca fratrum Minorum Tongrensium(!); stempel van de Utreohtsche bibliotheek, met „afgeschaft doublet". Aangekocht Beijers 1921.

214. Ars notariatus [Antwerpen Godefr. Bac c. 1495.] 4°.

6 bL Goth. letter. Campb. 184.

Geen afzondert. titeL Op bl. 1 opschrift, tabula en begin v. d. tekst. Op de laatste blz. groot drukkersmerk van God. Bac. Beginletters enz. in rood.

Sluiten