Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

247. Franciscus Niger, Ars epistolandi. Opusculum de arte scribendi epistolas quam diligentissime emendatum. Daventrie. Imnr anno 1501. 4°. r Druk van Jao. de Breda? 36 bl. (het laatste blank). Goth. letter. Beginletters enz. in rood. In denz. band: Psalterium ex hebreo tralatum fratre Felice ord. herem. interprete. Ven. 1615.

248. Bartholomeus Coloniensis, Silua carminum. Jacobus Bredensis Daventriae impressit feliciter 1505. 4°. — Met titelhoutsn. 16 bL Goth. letter. Geïnterlinieerde druk Ned. Bibl. 242. De titel zelf geeft den inhoud aan: primo philosophia miris laudibus super aurum argentumque et lapides preciosos extollitur. Deinde becta diogenig cynici. Etc. Postremo ponuntur quaedam epyarammata de quodam egregio potatore.

249. Bartholomeus Coloniensis, Epistola Mythologica [cum interpretataone difficilium vocabulorum]. S. 1. et a. 4°.

DrUHuan £aoobus de Breda to Deventer? 27 bL (waarvan het eerste ontbr.). Goth. Ietter in twee grootten. Initialen niet ingevuld.

De titel ontbreekt; hij ia hierboven aangevuld naar een andere uitgaaf Ned. Bibl. 240. Het opschrift op bl. 2 omschrijft het werk uitvoeriger • Epistola Mythologica plerisque lepidis sententüs et ad communem sermonum usum accommodatissimis referta, et miris et prope adeo ndicuhs iocis cauillationibua salibusque et facetiis respersa: ad Pancratium. De tekst eindigt op bl. 15 verso; er onder twee zesregelige epigrammen van Bartholomaeus. De verklaring van moeilijke woorden vult acht bladen; daarna nog 8 bladz. gedichten en eene Invectiva in ebrietatem.

250. Cicero (M. Tullius) et C. Plinius Secundus, Quedam elegantissime et breviores epistole. Impr. Daventrie per me Jacobum de Breda [c. 1500]. 4 .

22 bl. Goth. letter. — Op den titel de houtsnee met ms en de symbolen

der evangelisten. Initialen niet ingevuld. Aant. in handschrift. Campbell beschrijft twee drukken van Bichard Pafraet van 1499 en 1500 (no. 442, 443), de Ned. Bibl. twee latere van Theod. de Borne 1512 en Vorsterman.

251. Mapheus Vegius, Vita divi Antonii ad sanctissimum dominum Eugemum papam quartum. Una cum dialogo quodam de nativitate christi a magistro Sandero Hegio schole Daventriensis ohm rectore composito ac aedito. Impr. Daventriae per me Jacobum de Breda [c. 1500]. 4°. 18 bl. (het laatste blank). Goth. letter. Verschilt van Campb. 1712 en van Ned. Bibl 2109.

Titelhoutsnee: naammerk IH8 met de symbolen der evangelisten. Initialen oningevuld. Aant. in hs. tusschen de regels en op den kantook op het blanco-blad aan het einde.

252. Mnrmellius (Ioannes), De divi Martini Turonensis ecclesie sanctissimi episcopi Traiectensis patroni tutorisque maximi vita. Carmen encomiasticon. De divi Antonii monachorum patris celeberrimi vita, Ode sapphica a doet. viro Hermanno Torrentino aedita. Exc. Daventrie ex off. Jacobi de Breda [15113. 4°. — Met titelhoutsnede.

8 bL Goth. letter. Bet Boek 19'l blz. 43.

Sluiten