Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254. Baptista Mantuanus, Carmen Bucolicum cum argumentis in singulas aeglogas et adnotamentis Ioannis Murmellii. Operae atque imp. Theodorici de Borne. Daventrie 1510. 4°.

38 bL Goth. letter. Interlignes. Ned. Bibl 174. Art typ. Th. de Borne II 7.

Titelhoutsnede: de HH. Radbodus en Lebuinus. Op de keerz. argumenta op de Aeglogae, door Io. Murmellius. Op bl. 2 opdrachtbrief van Baptista Mant. aan Paris Ceresarius gedat. Cal. Sept. 1501; op de keerzijde begint de tekst van de gedichten; op bl. 37 recto het ooL Daarna nog een brief van Murmellius aan Paulus Ruremundensis. Vele aant. in hs.

255. Aldus Manutius Romanus, Institutionum grammaticarum libri tree. Opera Theodorici de Borne impr. Daventrie 1512. 4°.

Fragment. Zes bladen voorwerk, en het laatste blad. Goth. letter.

Op den titel twee gedichtjes van Servatius Aedicollius Agrippinus en Joannes Murmellius; op de keerzijde en volg. bladen inleidende brief aan de schoolmeesters ged. ez Venetiis mense Oot. 1507; Paternoster, Ave Maria, Credo, 10 geboden, teksten bij den misdienst gebruikt, gebeden, enz.; het alfabet, en tabellen met alle mogelijke letterverbindingen; slotwoord en dichtregels. — Van de drie boeken is alleen de laatste bladz. van het 3e boek bewaard, met Peroratio en oolophon.

256. Murmellius (Ioannes), Nuclei. Impr. Daventriae in off. Kteratoria Theodorici de Borne 1514. 4°.

28 bL Goth. letter. Ned. Bibl. 1561. Art typ. Theod. de B. III10, IV 14. Op den titel en op de laatste bladz. houtsneden met heiligen. De Nuclei eindigen bl. 27 recto; daarna een carmen van Murmellius, en ooL

Sluiten