Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gothische drukken na 1520.

267. Breviarium sacre Tornacensis Ecclesie adamussim denuo recoirnitum atque castigatum. Pars hyemalis. Venumdatur Antuerpie mxta portam Camere: sub intersignio pinguis gaJline 1524. 8°.

%u, t ** f,.44 bL "eme öoth- letter> 2 kol., rood en zwart.

Tï , kk^rsmf.rk. van Franciscus Birckman; Almanach loopende tot 1540; benedictiones; 8 bl. De tekst in drie deelen met eigen sign., net tweede genumm. Fo. 1 Fo. 84.

268. Abecedarium. Abc, Pater noster, Ave Maria, Credo etc. Ex Levdis per me Petrum Johannis s. a. kl. 8°.

8 bL op perkament gedrukt; Goth. letter, rood en zwart, met houtsneeinitiaal P in rood. Zie Het Boek 1923 blz. 150 en v Hierbij eene reeks fragmentjes van perkamentdrukken van gelijksoortige boekjes van de 17e en 18e eeuw. De vorm is dezelfde? maar het boekje is vertaald en gereformeerd; de fragmenten zijn van 11 verschillende drukkers, waarvan vier met drukkersnaam-

A an mL?6'?^' Jan Andri<"«;- «>n 't Marctvelt int Gulden A.u.l,. [1594—1632).

Hf Symon Cornelisz [Brekegeest, te Alkmaar 1644—1655]

III. (photo). t'Alkmaer. Gedr. by Gerrit Welhem, boekdr. in de Lange-

straat m de gekroonde Druk-pars [1695 1717].

ivtI™?* Hoorn' fiy Adriaen Beverwijck, in de Ker'ck-straat, int A.B.C. 1704.

Voorts 2 fragm. van een soortgelijk Roomsch boekje, inhoudende de

Henedictie en de Gratie. Zie C. P. Burger Jr. in Bel Boek 1. c. blz. 157 en v.

269. Partes orationis quot sunt. Fragment van een Donaat op perka¬

ment gedrukt. Bovendeel van een blad: op de voorzijde een regel muziek, een houtsnee-initiaal P in rood gedrukt, en zes regels tekst, op de keerzijde 10 regels, z. pl. en j. 4°.

Goth. letter. Druk uit de eerste helft van de zestiende eeuw, misschien van Heter Janszoon te Leiden c. 1530. Zie Het Boek 1923 blz. 146.

270. Missale ad verum cathedrahs ecclesie Traiectensis ritum: vniuer-

sis eiusdem dioceseos institutis ac nouis festisque compositis facinmo ïndice annotatie. Henricus Petri Middelburgensis exc. Antuerpie, sub intersignio Talpe. 1540. f°. — Met muziek en houtsneden.

14 + 123 + 15 + 8 + 74 + 14 + 62 bladen. Gothische letter, 2 kolommen, rood-en-zwart-druk. Ned. Bibl. 1531. Art typ. Hendr. Peetersen I 2, II 7, 8, III 9. Tijdschr. v. boek- en bibl. VI 26 27

Op den titel een houtsneetje, de H. Martinus, en een gedicht „Ad sacerdotes exhortatio". Het geheel in rood en zwart gedrukt in houtsneeomlijsting van 4 blokken met apostelen, evangelisten, de aanbidding te Bethlehem, en wapenschilden. Op de keerzijde „Ad presbyteros exhortatio". Kalender met ckuojanus en Lat. gedichtjes enz en gebeden ante et post communionem 7 bln. Cautele misse en Benedictio aque 6 bln. De daarna volgende genummerde bladen beginnen met „Dominica prima adventus*. FoL VII en VIH (In nocte nativiu-xlui ^et muzlek °P rood6 hjnen, zijn overplakt met hand?°i ,o, ' geschreven muziek op vijf lijnen en hs.-tekst. Op fol. U3verso en volgende 15 ongenummerde bladen gedrukte muziek met 4 roode lijnen. Op acht perkament-bladen de Canon in zeer grooten druk, met een groote hotsnede van Lucas van Leyden. Deu

Sluiten