Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genummerde bladen 1—74 behandelen de heiligendagen; daarna 14 ongenummerde bladen met gedrukte muziek (4 roode lijnen): Benediotio candelarum, Benedictio palmarum etc. Eindelijk op bL 1—62: commune Apostolorum enz», en Tabula totius operis (3 kol.). Op de laatste blz. vignet: Fortuna. Exemplaar uit de boekerij van Jao. Buyck, in oorspr. lederen band (ruitpatroon) met sloten, waarvan één bewaard.

Missale ecclesiae Traiectensis. Canon, op perk. gedr. no. 270..

271. Psalterium Dauiticum, iam recens excusum, multo quam antea dilucidius atque correctius. S. 1. et a. 8°.

102 bL (bL 79 en 104 ontbr.). Goth. letter. Ned. Bibl. 387. Door Nijhoff-Kr. met twijfel toegeschr. aan Mioh. Hillen v. Hoochstr. Titel rood en zwart. Houtsn.: David en Goliath tusschen 3 randen. Op de keerz. Psalmus Primus met houtsnee-initiaal. Op bl.90: Canticum Esaie eto. Op bl. 98verso: Letanie. Verder eenige gebeden. Tabula beginnende bl. I02verso.

Sluiten