Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Vader boeck — Dit boeck is ghenoemet dat —, dat in den latijne is ghehieten Vitaspatrum inhoudende die historiën ende legenden der heiligher vaderen die hare leuen in strengher penitentie ouerghebracnt hebben. Ouergeset in goeder verstandelre duytscher sprake. Ghedruct te delf in hollant Bi mi Henrick eckert van homberch 1498. f°. — Met titelhoutsn. en drukkersmerk. 4 + 140 bladen (bl. 5» ontbr.). Goth. letter, 2 kol. Campb. 939. Groote titelprent in 3 tafereelen; op de keerzijde begint „die tafele", 6 bladz. en een blanco keerzijde. De tekst op 139 genumm. bladen. Op de keerz. v. h. laatste blad drukkersmerk (eenhoorn) in rand. —Beginletters enz. in rood. Titel en bL xxiiirecJo zijn in druk weergegeven Ch. Enschedé, Fonderies de caractères blz. 14, 15. De schr. de nieuwe drukletter van Hendrik Lettersnijder besprekende, zegt van dit boek: „En 1498 c'est un nouvel imprimeur que nous trouvons a Delft, Henric Eckert van Homberch, qui s'était procuré la même lettre, et parmi les éditions duquel nous citerons tout d'abord un chef-d'ceuvre d'impression, dont nous offrons a nos lecteurs une page entière."

C £ra rort gljebrt op al oefent poentra Der meOTen»

OBiürr mtnltjrffe neere nVfuamtnio-ooerüjTe groote troump»Dif gl?p mi Dfrorfen lieten arn nfrafnonfprmenff^f liber natuerê Snuroergeboertr gn uroerBrfitf üenuTf gnt ofFprp Der Drie roningê 3n Der prrfentarten-tuflr^en fyme om bannen -3nt ooer otteDen-oa tjeroöee tot m egipten »2IntDifpa terêmettf Dortoren•tot urnen • #J« taren * 3}n ore oeomoetrtge onDer DanirL;rtf* iofrpa eiroeuroerüeuer moeDer • IJnt Doopfel Dat gbi omi finrr-oa>©m t ia bapttGf3nt oaflê DeroeertirrjDagf^nutDfrCïIeger

Tekstblaadje van Jan van Westfalen, no. 275.

Herp (Heynric), Dits die grote ende nieuwe spiegel der volcomenheyt. Ghepr. Tantwerpen, binnen die camerpoorte int huys van Delf. By mij Henrick Eckert van homberch 1502. kl. 8°. — Met titelhoutsnede.

228 bL Goth. letter. Ned. Bibl 1063. Art typ. Hendr. Bok. II6.

Sluiten