Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278. Leven ons liefs heeren [Door Ludolphus van Saxen], — Dit es

dleuen ons liefs heeren ihesu Cristi anderwerven gheprintehe-

corngeert ende merckelicke verbetert met addicien van schoo-

nen moralen ende geesteliken leeringhen ende deuoten medita-

cien. Enz. Anderweruen ghepr.in die seer vermaerde coopstadt

van Antwerpen binnen die Camer poorte int huys van delft Bv

mi Hennck Eckert van Homberch. 1503. f°. — Met houtsneden

8 + 328 bL (bl. 2 en 5 ontbr.; bl. 324 dubbel, met gekleurde en ongekl

^°rUT^nJ- °0th-letter- 2 koL Ned- Bibl 14»7- Art. typ. Hendriok Eek. Vlll 86.

De titel heeft den bovenregel in houtsnede, en onderaan een houtsneeprent met twee zijstukken. Het voorwerk bestaat uit twee tafelen ui den titel genoemd, een van de capittelen des hoeks, een om te vinden de evangeliën van de zondagen en van de heiligen. De tekst is versierd met een groot aantal houtsneden, in dit ex. gekleurd, groote die ongeveer een geheele bladzijde innemen, breede ter grootte van een halve bladz., kleine ter breedte van de kolom, en samengestelde uit twee naast elkaar geplaatste blokken, of uit een prent met twee ornament-zijstukken (gothische arohiteotuur). Dezelfde prenten komen herhaaldelijk voor. Op de laatste bladz. groot drukkersmerk in 4j(randen. Initialen in rood en blauw.

Sluiten