Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295. [Dierick van Munster], Die kersten Spiegel. Ghepr. tot Aemstelredam by my Jan Seuerzoon die Croepel z. j. [c. 1530]. kl. 8°. 56 bl., waarvan de titel, en nog twee bladen ontbreken. Goth. letter.

Eet Boek 1922 blz. 90. Enkele houtsneetjes in den tekst. Drukkersmerk: de Heemskinderen, met de krukken van Jan Seversz.

296. [Lijden — Het — van Jesus]. Fragment, z. titel, pijen j. 16°.

Een eenzijdig bedrukt blad. Misdruk. 8 bladz., waarvan 6 nagenoeg volledig bewaard. Druk en formaat wijzen op Jan Seversz die Creupel te Amsterdam als drukker. Zie Het Boek 1922, blz. 321 e. v.

€ ^ter epnïct ö te kaften £>pfe0t)d.

C ^epttnt tot Htmüektbam/bp mp Jan £toter$oan bit £rocp cl tuonë OeaenöteouöeGDe/utöenfktj fel/in bpc uptt ^eema fatttDeretu

e

• •

Colophon van no. 295.

297. Ghetjjden — Die — van onser lieuer vrouwen, ende vanden heyli-

ghen cruce, ende vanden heylighen gheest met die seuen psalmen, ende met die mettenen voer die ouerledenne. Voert sijn hier vele schoone louen ende ghebeden oft oracien. Item voert vele schoone ende nieuwe beelden sijn hier inghesedt, die noyt ghesien en waren. Gbedr. te Parijs: by die weuwe van Thielman Keruer, in sint iacobs strate, inden eenhoren 1533. 8°.

136 bL Ooth. letter, rood- en zwartdruk. Rijke houtsneeversiering. Titel als in de uitgaaf van 1509, Almanach, begin van het ev. van Johannes, enz. Onser vrouwen ghetijden (C 1), die seuen psalmen (H 2), die mettenen voir die ouerledene, met doodsvoorstellingen (J 8). Ook hier elke bladzijde in houtsnee-omlijsting. 32 groote houtsneden. Doodendansverzameling Th. Reichelt; zie CataL Doodendans n. 3, waar een fout is ingeslopen in het jaartal.

Sluiten