Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

307. Bethleem, Dit is een deuote meditacie op de passie ons liefs heeren

ende van plaetse tot plaetse die mate gheset, daer ons lieue heere voer ons geleden neeft met die Figueren ende met schone orahen. Z. pl. en j. 8°. — Met houtsneden.

Fragment; 22 bl van waarsch. 32. Ooth. letter. Het Boek 1922 bL 82 en 88 Waarschijnlijk, blijkens de houtsneden, een druk van Symon Cock te Antwerpen omstr. 1640.

308. [Copden — Die negen —.Met meer andere deuoote oefeninghen].

Z._pl. en j. [c. 1540]. 8°. 1

Fragment. 62 bladen zonder «tel en zonder slot. Het boekje had er waarschijnlijk 80. Goth. letter. Het Boek 1922 blz. 89. Enkele houtsneetjes en houtsnee-initialen.

C^tec^ömfeett

fccuoft bocrrftfn tfimetttn^nkt mwv mm <Cte$}tmh |3dlrafonaaftj.

Titel van no. 310.

309. [Berch van Calvarien]. Ghepr. Thantwerpen, By my Symon Cock [c. 1540]. 8°. — Met houtsneden.

r? m (de titel ontbreekt). Ooth. letter. Hel Boek 1922 blz. 89.

Opi bl. B 8 de „ootmoedige beclaginghe voer dye voeten ons liefs heeren

Jhesu Christi'. Op de laatste bladz. het ged.: „Liden is dat beste

goet . Zie Moes, Amst. Boekdr. I blz. 93.

Sluiten