Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

329. Erasinus Roterodamus, Parabolarum, siue Similium liber, nuper ab eodem recognitus, et a mendis chalcographorum perpurgatus ac denuo formulis nitidissimis, tersiss. excusus. Gerardus Noviomagus emendabat. Venundatur Louanii e regione Scholae Iuris ciuilis. In aed. Theodorici Martini Alustensis 1515. 4°. 79 bl. Rom. letter. Ned. Bibl. 838.

Titel rood en zwart. Opdrachtbrief aan Petrus Aegidius, gedat. Basileae Anno M.D.XIII. Id. Oct. Enkele houtsnee-initialen.

330. Andrelinus (P. Faustus), Epistolae prouerbiales et morales longe

lepidissimae, nee minus sententiosae. [Lovanii] Ex aedibus Theodorici Martini Alustensis 1516. 4°.

14 bL Rom. letter. Groot drukkersmerk op den titel. Houtsnee-init. Aanteekeningen in hs.

331. Dorpius (Martinus), Oratio in praelectionem epistolarum Diui

Pauli. De laudibus Pauli, de literis sacris ediscendis, de eloquentia, de pernicie sophistices, de sacrorum codicum ad graecos castigatione et linguarum peritia. Epistola Erasmi ad Dorpium. Michael Hillenius Antuerpiae imprimebat 1519. 4°.

18 bl. Rom. letter, ook Grieksche en in de kantteek. Gothische. Ned. Bibl. 739. AH typ. Mich. H. III 10 en XVI 65. Titel in houtsnee-omlijsting.

332. Murmellius (Ioannes), Tabularum opuscula tria, pueris multo

vtilissima. Antuerpiae in aed. Mich. Hillenii Hoochstratani 1521. 4°.

28 bl. Rom. letter. Titel in houtsnee-omlijsting.

Op den titel de inhoudsopgaaf van de drie Tabulae. In primis agitur De cognoscendis generibus nominum. In alteris De nominum declinationihus, De nominibus anomalis, De comparatione nominum. In eztremis De verborum praeteritis et supinis, De anomalis et defectivis verbis, De speciebus verborum. Op de keerz. brief van Io. Gymnicus, die voor een beteren druk van deze voortreffelijke Tabulae had gezorgd. Opdrachtbrief van Murmellius aan Herm. Stuuius Vechtensis, gedat. Alcmarie nonis Mart. 1517.

333. Ordinarius divini officii [pro ordine Canonicorum Regularium Capittuli sive Congregationis Wyndesemensis]. Daventriae ex off.

Alberti Pafradi 1521. 4°.

[4 + ]12 + 74 bl. Goth. en Rom. letter. Ned. Bibl. 1649. AH typ. Alb. Pafr. IV 16—18 Jac. de Br. I 2.

De vier aanvangsbladen, titel en prologus, ontbreken, en zijn vervangen door een quatern van 4 bladen, waarop in handschrift de Prologus, Tabula declaratoria, Erratulorum brevis recognitio, De prima missa custodienda eto. Het hs. loopt door op de voorzijde van het blanco-beginblad van de volgende quatern; daarna op 11 bladen Kalender, gedrukt in Gothische letter in twee grootten. Op de genummerde bladen de Ordinarius, in Rom. letter, met houtsnee-initialen, gevolgd (fol. LXVII) door Tractatus de periculis missae. Op fol. LXXIIIrecto einde, daarnaForma absolutionis en colophon; 2 blanco bladz.; op de laatste bladz. Mariahoutsnee, Art typ. Jac. de Breda I 2.

Dit deels geschreven, deels gedrukte boek maakt deel uit van een bundel Constitutiones capituli Windesemensis in twee fraaie rood-kalfslederen stempelbanden, uit de boekerij van W. Moll in de Universiteitsbibliotheek gekomen. Zie den Cat. der handschr. II no. 609.

Sluiten