Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

356.| Algerus, De veritate corporis et sanguinis dominici in Eucharistie., etc. Antverpiae sub scuto Burgundiae, in aed. Io. Steelsii 1536.8°.

104 bl. (het laatste blank). Rom. letter. Ned. Bibl. 99. Zie de beschrijving van het ex. uit de schenking-Sterck onder no. 189. Dit ex. is het tweede boekje in den band beschreven onder no. 360.

357. Vida (Marcus Hieronymüs), Christiados libri sex. Antverpiae apud Ioannem Steelsium, in scuto Burgundiae. Typis Io. Graphei 1536.8°.

120 bl. Curs. letter. Ned. Bibl 2156.

Op titel en keerz. gedichtjes van Cornelius Grapheus. Aan het eind een „Poetae protestatio". — Stempelband, zie onder no. 360.

358. Barlandus (Hubertus), Epistola medica de aquarum destülatarum facultatibus, De Adriani Aelii Barlandi mortis genere,hacque occasione, multa obiter de fluxuum ventris, et haemorrhoidum generibus, inter quae enucleatur Pauli Aeginetae caput de Haemorrhoidibus ... ad clariss. med. doctorem M. Petrum Morbecanum physicum Antuerpianum. Antverpiae ap. Io. Steelsium, in scuto Burgundiae 1536. 8°. 36 bl. (het laatste blank). Rom. en Grieksche letter. De brief eindigt bl. 29recto met de dateering „Veriae Cal. April. 1536". Dan volgt een brief van Petrus Morbecanus medicus Antuerpianus aan Hubertus Barlandus Philiatrius, Principis Veriensis Physicus, ged. Antuerpiae 1636 prid. assumptionis virginis Mariae". Op bL 36 verso drukkersmerk van Steelsius.

359. Prudentius Clemens (Aurelius), Opera multo quam antea casti-

gatiora,praetereaet Aelii Antonii Nebrissensis comment. UI., quibus insuper adglutinata sunt Scholia Io an nis Sichardi, quae omnia nune primum in PhUomusorum gratiam excusa sunt. Exc. Antuerpiae Martinus Caesar 1536. [1537]. 8°.

296 bl. Curs. en Rom. letter, eenige woorden Grieksch. Ned. Bibl 1768. Op de keerz. v. d. titel de inhoud: Psychomachia. Cathemerinon. Peristephanon. Apotheoeie. Hamartigenia. Contra Symmachum praef. urbis libri duo. Enchiridion Noui et Veteris testament! Opdracht van Io. Sichardus aan Martinus Golias, ged. 1637 mense Martio. Aurelii Prudentii vita per Aldum Romanum. Na 8 bl. voorwerk volgen de gedichten in cursieven druk met comm. en scholien in Rom. druk op de genummerde bladzijden, aanvangende met vel B; nummering dikwijls fout. Houtsnee-initialen.

360. Ioannes Roffensis [Fisher], Sacri sacerdotü defensio contra Lu-

therum, iam primum ab Archetypo euulgata. Antverpiae Ap. Io. Steelsium in scuto Burgundiae 1537. 8°. 62 bL Bom. letter. Ned. Bibl 842.

De tekst eindigt foL ölrecto; daarna brief vanCyprianus endrukkersm.

In ouden lederen zeer beschadigden blindstempelband; paneelstempel, aan de voorzijde goed bewaard: Keizerportret in medaillon, met adelaar, zuilen, en onderschrift plvs ovltbe // kabolvs v mT. In den band nog vier boeken:

alge rus, De veritate corporis et sanguinis. Antw. 1536. no. 366.

jo. eckius, Enchiridion. Antw. 1535. no. 354.

mabc. hier. vida, Christiados 1. sex. Antw. 1536. no. 367.

guil. gnapheus, Acolastus. Antw. 1535. no. 363.

Sluiten