Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

361. Brunsfelsius (Ottho), Epitome medices summam totms medicinae

complectens. Libellus vere aureus omnibusque medicinae studiosis maxime necessarius. Vaeneunt Antuerpiae sub insigni rubri Castri. Guilhelmus Montanus exc. Antuerpiae 1540 8° 84 bl. Rom. letter.

Op den titel drie houtsnee-sierblokjes, op de keerzijde een Elenchus. Inleidende beschouwingen uit Plinius en Dioscorides „de differentiis herbarum", uit Theophrastus. Tabulae van de kruiden naar hare werking enz. Aan het einde drukkersmerk tangit montbs et pvmigant. Ps. 104. — Eigendom v. d. Maatsch. t b. d. geneesk.

362. Sartornis (Ioannes), Grammatica una cum eiusdem Centuria

syntaxeon, ab authore recognita. Antverpiae ap. Mich. Hillenïum 1540. 8°.

36 bl. Curs. en Rom. letter, ook Grieksch. Houtsnee-initialen. Opdracht aan GuiL Gnapheus, gymnasiarcha Hagiensis. De grammatica eindigt met bl. 30; brief v. 8. aan Petrus Nannius domus Hieronimianae moderator apud Louanios, geschreven „ex nostro Musaeo Amsterodami postr. Cal. Apr.; Plutarchus de liberis educandis, ingeleid en vert. door Guarinus. Aan het einde drukkersmerk tempvs.

363. Theodoritus Cyrensis episcopus, De Euangelicae veritatis ex Grae-

corum atque gentium phdosophia cognitione, sive de Graecarum affectionum curatione libri duodecim. Zenobio Acciaolo interprete. Cum indice copiosisshno. Antverpiae ap. Io. Steelsium, in scuto Burgundiae 1540. 8°. 8 + 158 + 6 bl. Rom. letter. Houtsnee-init. Drukkersm. Ned. Bibl. 2001. Oude lederen band met blindstempels (medaillonkoppen).

364. Erasinus (D.), Epistolarum floridarum liber unus, antehac nun¬

quam excusus. Antverpiae ap. loan. Steelsium in scuto Burgundiae. Typis loan. Graphei 1540. 8°.

168 bl. Rom. letter, enkele woorden Grieksch. Ned. Bibl. 822. Medaillon-portret op den titel. Inleidende brief aan Io. Heruagius, ged. 1531. Tekst v. d. brieven fol. ïlverso—CLVlverso. 2 bl. Index. Drukkersm. v. Steelsius. Tusschen tekst en index 2 bl. weggesneden.

365. Erasmus (D.), Paraphrasis in Novum Testamentum, videlicet in

quatuor evangelia et Acta apostolorum, postremum ab ipso autore recognita emendataque, tum ex archetypis, turn eruditorum animadversione, ita ut accuratius fien uix potuerit. Antuerpiae Apud Ioannem Steelsium sub scuto Burgundiae. Typis Martini Merani 1540—1541. 8°. 136 + 104 -f 180 bl. Rom. letter.

De paraphr. op Matthaeus, Marcus en Lucas; de laatste twee met eigen titel en pagineering, en merk van Steelsius. Alleen de algem. titel heeft het jaartal 1540; al de drie boekjes hebben het jaar 1541. Opdrachten aan KarelV, Prans I en Hendrik VIII.

Het Evang. van Johannes ontbreekt. Aan Matth. ontbr. vel L; in plaats daarvan is vel LL1 van Johannes ingevoegd.

365a. Plutarchus Chaeroneus, Libelli tres, nune primum latinitate donati per Jod. Velaraeum. I De superstitione. II Quo pacto se quis citra inuidiam laudare posset. III. De futili loquacitate. Antuerpiae ap. Ioann. Steelsium 1540. 8°. 52 bl. Rom. letter.

Met een aantal 16e eeuwsche werkjes in een oud stempelbandje uit dien tijd. Paneelstempeltjes met medaillonportretten. Boekerij van de Doopsgezinde gemeente. Dit boek is het tweede in den band.

Sluiten