Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

370. Testamento — II Nuovo —, di Greco nuouamente tradotto in lin¬

gua Toscana, per Antonio Brucioli, con bellissime PrefationL Stampato nella nobile cita Danuersa, per Giovanni Grapheo 1538.8°.

328 bL (waarvan 3 blank). Rom. letter. Ned. Bibl. 422.

Op den titel schrijvende hand met de woorden „Scrutamini scripturas".

371. Libro Aureo de Marco Aurelio Emperador, y eloquentissimo

orador. Nuevamente impresso. [Door Antonio de GuevaraI. Z. pl. en j. 8°.

176 bl. (het laatste, blanco ?, ontbr.). Goth. letter. Titel in houtsneeomlijsting; houtsnee-initialen.

Misschien een Antwerpsche druk. Zie: José Maria Galvez, Guevara in England, BerL 1916. Volgens Galvez is geen van de oorspr. Spaansche uitgaven bewaard; de oudste twee bekende zijn in 1529 resp. te Antwerpen en te Parijs verschenen.

372. Erasmus — An exhortacyon to the dylygent stndy of scripture:

made by — of Roterodamus. And lately transïated into En-

glysshe. Z. pl. en j. kl. 8°.

26 bl. Goth. letter. Misschien een Antwerpsche druk. Aan het einde: „Here endeth a ryght frutefull exhortacyon to the dylygent study of scrypture, made by the famous doctor Erasmus of Roterdame, whiche he fyxed before the newe testament". Zijn oudste uitgaaf van het N. T. is van 1516. Van deze exhortacion — Eng. vertaling van de Paraclesis — verscheen in 1529 een uitgaaf „At Malborow in the lande of Hesse. By my Hans Luft" door M. E. Kronenberg toegeschr. aan Joh. Hoochstraten te Antw. Zie Het Boek 1919 blz. 269.

Grieksch.

373. Basilius Magnus, xO/uHa «e* o>0*W Homihn de invidia. Lo-

uanh ex off. Rutgeri Rescii, sumpt. eiusdem ac Bartholomaei Grauii 1532.8°.

12 bL Grieksche letter (Lat. en cura. in titel en coL). Ned. Bibl. 249.

374. Lexicon graecolatinnm [a Johanne Servilio (Khapio)]. Ut om-

mum quae hactenus extant vocibus copiosissimum, itaet sublatis mendis antehac a nemine animaduersis emendatissimum, omniumque nouissime excusum. Cum libellorum quorundam farragine. Antverpiae. Ex off. Ioannis Steelsii 1539. 4°. — Met titelomlijsting, initialen en drukkersm.

338 bL Grieksche en Rom. letter, 2 kol. Ned. Bibl. 1898. Titel in omlijsting van vier blokken met 9 tafereelen: schepping in 6 afb-, oud en nieuw verb., verrijzenis van Christus en verkondiging van Gods woord. Aan het einde merk van Io. Steelsius.

Sluiten