Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT NAAR PLAATSEN, DRUKKERS EN BOEKVERKOOPERS.x)

Amsterdam.

Hugo Janszoon van Woerden 1506.

Wandelinge der kersten menschen 1506 (2 drukken) 48, 49

Daer was een siele in groter pinen 50

Die gebenedide heilige vijf wonden (2 drukken) ........ 51, 52

Fieter Jans. Tyebaut 1517.

D' instructie van der camere van den Hove 1516/17 77

Wilhelmus Hermannus, Olandie Gelrieque bellum o. 1517 . . . 158 D'instructie van den Hove van Hollant enz. 1522 (2 drukken) . 78, 79

Dionysius de Leuwis al. Rikel, Tractatus 157

Doen Pietersz. 1518.

Die Epistolen en Evangeliën 1621 109

Dat liden ons heren 110

Hoemen den berch van calvarien opclimmen sal 111

Ootmoedige beclaginge 112

Passio Domini nostri J. O. 1523 160

Die Evangeliën 1523/24 113

Pronosticatie van Jasper Laet 1524 114

Evaluacie boecxken 1526 115

Die Evaluacien 1527 116

Bybel 1527 117

Meester Luyt, coster 1527

Io. Eckius, Een corte declaratie enz. 1527 87

Jan Zeverszoon Croepel 1526.

Dieriok van Munster, Die kersten Spiegel o. 1530 296

Die coopie van den brief des K. M. 1536 134

[Lijden van Jezus.] fragment 296

Bartholomaeus Jacobsz. 1536.

Sinte Augustijns eenlike sprake 124

Sinte Augustijns hantboecxken 316

Dierijck Loor, Der liefden oft der minnen regel 1537 137

Dat verduldich lijden 138

Die Cronijcke van Hollant.... int corte 1543 377

Jan Jacobszoon 1540.

Die Kaerte van dye Suyderzee 1540 151

Die Caerte vander zee om Oost ende West te zeylen 1541 376

Cornelis Anthonisz. 1541.

Die vermaerde Coopstadt van Amstelredam 1544 376

Cornelis Kareisen 1546.

Johannes Carethani, Corte instructie vanden aderlaten 1551 . . . 378

Franciscus Henrici, Den troost der crancker menschen 1551. . . . 379

Symon Andriessen, Viervoudich Tractaet boeck 1552 380

J) De cijfers 1—209 verwijzen naar den in 1919 verschenen catalogus.

Sluiten