Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Jacobszoon 1547.

Cornelis Raven, Der Minnengaardt 1548 38I

» 1, *, „ z. j 382

Costumen, usantien.... van Utrecht e. 1550 [ ' 333

Boecxken om hem selven inder Missen te oeffenen z. j. 384

Costnmen, usancien van Mechelen 1553 \ 335

Hantvesten van Dootslaghen Qeg. van Hertog Albrecht z. j. '. 386

Die hondert artikelen vander passien z. j 337

Jan Peterszoon.

Die hondert artikelen vander passien 0. 1550 . 307 Hendrick Aelbertsz. 1551.

De nieuwe Chronijcke van Brabant 1666 390

Die afcoemste ende genealogie der Hertogen van Brab. 1565. '. '. '. 391

Oeffeninge van der passien [ 392

Hoe Christus ons leert bidden ° 393

Een devote ende innige vermaninghe [ 394

Den Rosegaert vanden bevruchten vrouwen '. 395

Adam Sasbout, Devote ende gheestel. sermonen. 396

Die seven weeën van o. L Vrouwen 1571 397

Evangeliën ende epistelen 1571 398

Antonius Duetus 1559.

Ant. Duetus, Carmen natalitium 1560 399

n „ Expostulatio de temp. calamit. 1667 [ 400

Jan Ewoutzoon 1650.

Den Spiegel van Sassen 1550 401

Erasmus, Een wtlegginghe des Pater noster ; y 402

Peter van Foreest, Prognosticatie voor 1667, fragment 403

Ordonnantie, Statuyt... vanden gouden ende silv. penninghen 1667 404

n „ „ „ 1668 405

» - n „ „ „ 1560 406

~ » » „ „ „ 1666 407

Ordonnantie ende Placcaete v. munten 1559 (2 drukken) . . . 408

» » „ „ 1659 (verm. 2e dr.) . . 409

Die Valuwacie vanden gouden ende silv. penn. 1667 410

» » | „ 1569 411

Die ongevaluweerde ... munte 1667 412

» „ 1669 413

„ „ „ 1560 (2 drukken) 414

n n „ 1566 416

Weduwe van Jan Ewoutzoon 1564.

Die ongevaluweerde ... munte 1568 416

Ordonnantiën ende Willek... v. Amstelredammen 1567 .... 417

Nicolaus Petri, Arithmetica 1567 418

Bartholomaeus en Simon Sovvius 1567, 1673.

Barthol. Sovvius, Introdnctio ad eruditionem 1569 419

» 1, Carmen eleg. de humanae vitae miseria 1571. . 420

Simon Sovvius, Carmen schol, de disciplinae ... efficacia 1673 . . 421

a „ Carmen eleg. in natalem Christi 1676 422

Harmen Jansz. Muller 1566.

Simon Sovvius, Carmen schol, de disciplinae ... efficacia 1573 . . 421

„ „ Carmen eleg. in natalem Christi 1576 422

Martinus Duncanus, Sommighe ghebeden 1578 423

Joost Jansz. Bijlhamer.

Caerte van Noorthollant 1575 424

Harman Allertsz van Warmenhuysen.

Caerte van Noorthollant o. 1600 424

Yntema en Tieboel.

Vernieuwde kaart van Noordholland 1778 426

Antwerpen.

Dirck Maertensz. van Aalst 1476.

Petrus Hispanus, Summa experimentorum 1497 20

Jaoobus Middelburgensis, Elegans lib. de praecell. potest. imp. 1502 323

Johannes Picus Mirandula, Auree epistole 1509 324

Sluiten