Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rodolphus Agricola, Opuscula 1511 161

Mathijs vander Goes 1480.

Aristoteles, Secreta secretorum o. 1488 13

Gerard Leen 1484.

Mieh. Franc, de Insulis, Speculum sermonum 1487 212

Spiegel der voloomenheyt 1488 272

Nicolaes Leeu 1487.

Ludolphus van Saxen, Dat boeck van Jesus leven 1488 31

Godfried Bac 1490.

Ars notariatus c. 1495 214

Pieter Doorlant, Historia de S. Anna c. 1498 215

Johannes de Hese, Itinerarius c. 1500 216

Aristoteles, Questiones naturales c. 1506. 217

Hendrick Eckert van Homberch 1499.

Breviarium can. reg. Cap. de Windesim 1499 218

Heynric Herp, Die grote ende nieuwe spiegel der volc. 1602 . . . 277

Jan Bottelgier, Somme ruyrael 1503 54

Dat leven ons liefs Heeren 1503 278

Passionael twinterstno 1506 279

Guido de Cauliaco, Die Cyrurgie 1607 55

Die Vertroostinghe der gelatener menschen 1510 56

Die keizerlijke Crone ons heeren 1514 67

Seven suverlike cranskens 1515 68

Epistelen ende Evangeliën 1517 69

Godschalck Rosemondt, Boecxken van der biechten 1617 60

Thomas a Kempis, Qui sequitur me 1517 61

Die Vertroostinghe der gelatener menschen 1517 62

Den Wijngaert van 8. Franciscus 1518 63

Fasciculus mirre 1618 64

Joh. Gerson, De imitatione Christi 1518 159

Godschalck Rosemondt, Boecxken van der biechten 1519 .... 66

's Coninex Summe 1519 66

Bonaventura, Stimulus divini amoris, in duytsche 1519 282

Weduwe Roelants van den Dorpe 1501.

Hendrik Herp, Die groote ende nieuwe Spiegel der volc. 1601... 63

Adriaen van Berghen 1601.

Die Fonteyne des levens. Door J. W. v. Z. v. N. 1535 300

Jan van Doesborch 1504.

Die alderexcellenste Cronycke van Brabant 1512 281

Die Cronycke van Hollandt Zeelandt enz. Met verv. 1630. .... 69a

Willem Vorsterman 1504!

Bethlem, Een devote meditacie 1518 92, 93

Thomas a Kempis, Qui sequitur me 94, 95

Devote oeffeninge tot eenen yegheliken choor der engelen 96

Van den vruchten des lidens. 97

Der ouder Vaders collasie 1520 286

Caroli V ediotum contra Lutherum 1621 162

Die Evangelische lanterne 1525 98

„ „ 1527 99

Den Bibel 1528 . . . , 100

De Bibel 1528, 31 101

Franc. Titelmannus, Collationes sup. Epist. ad Rom. 1529. . . . 163

Lanfranck van Meylanen, Chyrurgie 1529 102

Den Rosegaert van den bevruchten vrouwen 1530 103

Io. Placentius, Catalogus antistitum Tungarorum 341

Les ordonnances que ï'empereur ... 1531 162

Den Bibel 1533,34 104

Wijngaert — Een nieu ende seer suverlick boeksken 1537 106

Petrus Sylvius, Tfundament der medicinen 1540 106

Fasciculus myrre 107

Die Gracien ende aflaten van S. Franciscus drien ordenen 108

Die maniere om te leeren cijfferen enz 293

Die Cronijcke van Hollant ... int corte 1643 377

Michiel Hillen van Hoochstraten 1506.

Der ouder vaders collasie 1606 285

Sluiten