Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gent.

Arend de Keysere 1483.

Boecius, De consolatione philosophiae 1485. on

Victor van Crombrugghe en Gerard Zweemere 1511.

Eligius Houcarius, Livini vita 1511 325

Victor van Crombrugghe en Pieter de Keysere 1513."

Eligius Houcarius, Tractatus de penitentia, versibus conc 1513 326

Ludovicus Blaviflos, Super Io. Dullardi obitu 1513. . o27 Pieter de Keysere 1513 .....

P- Faustus Andrelinus, Elegie 1520 225

Gouda.

Gerard Leeu 1477.

Van den seven sacramenten 1484 25

Govert van Ghemen 1486.

Die geestelijke minnenbrief 26

Collatie broeders 1506

Gerrit v. d. Goude, Precatiuncule 1512. 222

Haarlem.

Jacob Bellaert 1483.

Summe le roy 1484 97

Otto van Passau, Boec des gulden troons 1484 . . 28

Bartholomaeus Engelsman, Van den proprieteiten der dingen 1485. 28

's-Hertogenbosch.

Geraert van der Hatart 1529.

Dat paradijs der liefhebbender sielen 1535 .... 13» Jan van Turnhout c. 1540.

Der sondaren troost «ja

Kampen.

Steven Joessen.

Johannes Carethani, Corte instructie vanden aderlaten 1551. . . . 378

Franciscus Henrici, Den troest der crancker menschen 1551. . . . 379

Symon Andriessen, Viervoudich Tractaetboeck 1552 380

Leiden.

Hugo Janszoon van Woerden 1494.

Dat leven van Maria 1500 41

Onser lieuer Vrouwen souter 1500 !!.'!!.*!..'! 42

Vertroostinge der gelatener menschen 1502 43

Spiegel der volcomenheyt 1502 !!!!!!! 44

Miraculen van Onse lieve Vrouwe 1503 ...!!!!!!!!! 45

Onser liever Vrouwen mantel !!!!!! 46

Onser liever Vrouwen croon 47

Jan Seversz. 1503.

Vitas patrum, dat Vader boeck 1511 57

Bonaventura, Stimulus divini amoris, in duytsche 1511. . . . ! ! 68

Cronycke van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt 1517 69

Die 100 articulen van der passien 1618 [ 70

Onser liever Vrouwen souter 71

Den geesteliken minnenbrief . 7»

Sinte Franciscus souter * 73

Dat gulden gewichte * :' 74

Dat werc der apostelen 75

Bethlem, Devoet meditacie op die passie ...!!!!!!!! 76

Vruchten des lidens ende der passien ; *- " 284

Sluiten