Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III.

Wetsontwerp tot bekrachtiging van vier met de N. I. S. M. gesloten Overeenkomsten.

Gedr. stuk 1876-77 II. 205 No. 1.

KONINKLIJKE BOODSCHAP.

Mijne Heeren!

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van wet (en bijlagen), tot bekrachtiging van eenige artikelen van vier met de Nederland-Indische Spoorwegmaatschappij gesloten overeenkomsten.

De toelichtende memorie (en bijlage), die het wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede, Mijne Heeren! bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Bagnères de Luchon, den 27sten July 1877.

WILLEM.

Aan

de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Sluiten