Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen reizende officieren betalen de volle vracht.

Bij vervoer van magazijn tot magazijn wordt onder oorlogstuig alleen verstaan wat in meer beperkten zin tot oorlogvoeren benoodigd is, namelijk kanonnen, geweren en andere wapenen met toebehooren en ammunitie. By vervoer van oorlogstuig voor troepen op marsch, wordt daaronder alles verstaan wat voor die troepen wordt medegenomen.

Art. 45.

Wanneer krijgsvolk, zeelieden of oorlogstuig met buitengewone treinen over de spoorwegen moeten worden vervoerd, is de Maatschappij gehouden dadelijk, tegen de helft van den gewonen vrachtprijs, al de noodige middelen van vervoer ter beschikking van den Gouverneur-Generaal te stellen.

Daardoor mag evenwel niet dan om overwegende redenen, ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, stoornis gebragt worden in den dienst der gewone treinen.

Art. 46.

In oorlogstijd of in geval van binnenlandsche onlusten kan de Gouverneur-Generaal, in het belang der verdediging of van de openbare rust, over de spoorwegen en al hetgeen tot gebruik daarvan vereischt wordt, beschikken en het gewone vervoer daarop doen staken.

Art. 47.

De Maatschappij is verpligt, op verlangen van den Gouverneur-Generaal, in eiken personen- of gemengden trein, op vaste en vooraf aangekondigde tijdstippen vertrekkende, en in elke rigting over de geheele uitgestrektheid van de spoorwegen, eene voldoende en afgesloten ruimte in eenig rijtuig kosteloos ter beschikking te stellen voor de postadministratie.

De inrigting daarvan tot vervoerbaar postkantoor geschiedt voor rekening van den Staat.

De Maatschappij is mede verpligt met eiken personen- of gemengden trein, op vaste ├źn vooraf aangekondigde tijdstippen vertrekkende, en in elke rigting over de geheele uitgestrektheid van de spoorwegen, kosteloos over te voeren de gesloten brievenmalen, welke door de postadministratie op de stations worden bezorgd.

De Maatschappij zal die malen tot de aflevering onder hare bewaring nemen.

Sluiten