Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorstenlanden moesten die artikelen aan wettelijke bekrachtiging onderworpen worden, welke op den Staat financieele verpligtingen leggen; derhalve : op één na, alle artikelen van de eerstgenoemde, en slechts één artikel van de laatstgenoemde overeenkomst.

Welke wijzigingen in de concessie Samarang-Vorstenlanden en welke artikelen van de nieuwe concessie de sanctie der wet behoefden, kon geene vraag meer zijn na het antecedent dat gesteld is door de wetten van 6 Julij 1863 (Staatsblad no. 110) en 10 April 1869 (Staatsblad no. 66).

Naar het voorbeeld, bij de laatstbedoelde wet gesteld, is in art. 5 van het wetsontwerp de kostelooze registratie der gesloten overeenkomsten voorgeschreven. # , •

De Minister van Koloniën,

F. ALTING MEES. De Minister van Financiën, H. J. v. d. HEIM.

Sluiten