Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bü' aanleg door den Staat, de vele teleurstellingen, welke de Staat tot nu toe ondervond uit het verleenen van concessie ziï'n niet te wn'ten aan het beginsel maar aan de toepassing daarvan, terwijl die verkregen bij aanleg door den Staat inhaerent zn'n aan het beginsel van Staatsaanleg en exploitatie. En wat betreft de noodige voorafgaande medewerking van de Vertegenwoordiging, die zou kunnen worden gevraagd en verkregen door middel van het indienen eener suppletoire Indische begrooting voor Ned. Indië voor 1878, waarbij de beide Kamers in de gelegenheid worden gesteld zich voor of tegen de tusschen de Regering en de concessionarissen voorbereide voorwaarden van concessie te verklaren.

Uwe Excellentie aanvaarde de verzekering van mijne bijzondere hoogachting.

(geteekend) L. v. W. van VLIET.

Sluiten