Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1878 vindt, zü'n, vermits daarbü' van eene verbinding van Solo en Blitar wordt uitgegaan, voor het leeren kennen van de hier verlangde cü'fers niet bruikbaar.

Art. 2 der wet. Bü' de onderafdeeling 86 herinnerde men wat hiervoor gezegd is over de noodzakeln'kheid om in dezen begrootingspost zclven de nieuw aan te leggen spoorwegen en de daaraan te geven rigting te omschrijven. Men voegde er thans nog bü', dat, zooals het onderartikel luidt, zelfs aan spoorwegen op Sumatra kon worden gedacht.

Aldus vastgesteld den 8 April 1878 WINTGENS. MIRANDOLLE. VAN HEUKELOM. LENTING. MEES.

Sluiten