Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene aanwijzing van middelen tegenover deze uitgaven, waardoor het geraamd tekort op de begrooting zou stijgen tot ƒ 3.323.474.—, is niet noodig, vermits bij art. 2 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad No. 200) reeds is bepaald, dat een eventueel werkelijk tekort door eene leening zal gedekt worden.

De Minister van Koloniën

W. VAN GOLTSTEIN.

Sluiten