Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De maandelijksche opbrengsten van het vervoer in 1878 en 1879 volgen hieronder. Bij de beschouwing der cijfers houde men in het oog dat den 17den Mei 1878 het baan vaak Soerabaija-Bangil-Pasoeroean (63 K.M.) in exploitatie is gekomen, den lsten November 1878 het baanvak Bangil-Sengon (21 K.M.); den lsten Mei 1879 het baanvak SengonLawang (10 K.M.) ; den 20sten Julij 1879 het baanvak Lawang-Malang (15 K.M.).

Reizigers

en Goederen. Totaal.

Bagage.

1878

Mei ƒ 16 000,45* ƒ 2 165,52 ƒ 18 165,975

juni' '.:* 23 941,28 3 318,15 27 259,43

juli ' ' ' . . 24 734,256 5 501,89 30 236,14*

Augustus 25 348,82 6 770,27 32 119,09

September 28 996,92* 12 372 66 41 369,585

October .... 29399,72* 9 887,31* 39287,04

November 26 390,19* 9 726,09 36 116,28*

December 27 643,69 7 652,05 35 295,74

1879

Januari .... 28 315,15 7 199,16 35 514,31

Februari .... 24 992,44 8 483,43 33 475,87

Maart .... 29 252,72* 11 112,56 40364,835

April ' . : . . 28 257,19 15 763,96 44 021,15

Mei . . . 31 686,255 18 687,75 50 374,00*

juni' ' ... 28578,635 17 205,21 45 783,84B

juli ' 29 873,63 20 250,16 50123,79

Augustus' ' 38 345,05* 32 879,17 71 224,22*

September 48 059,58* 53 760,48 101820,06*

October . . 43 004.21* 65 469,50 108 473,71*

November . . 42 305,99* 49 218,92 91 524,91*

December 42 783,69 59 645,10 102 428,79

De "cijfers worden hier niet getotaliseerd, omdat de spoorweg nog slechts gedurende de vijf laatste maanden van 1879 in zh'n geheel in exploitatie is geweest. In die vijf maanden (uit den aard der zaak onder de voordeeligste van het jaar te rekenep, omdat dan de groote afvoer van koffh' plaats vindt, en in 1879 bijzonder voordeelig omdat de koffijproductie in dat jaar zeer aanzienlijk was) bedroegen de opbrengsten per dagkilometer gemiddeld ƒ 27,74* (in Augustus ƒ 20,5P, September ƒ 30,30*, October ƒ 31,242, November ƒ 27,239, December ƒ 29,50).

Sluiten