Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latncming door den Staat, geschat door drie deskundigen, waarvan een te benoemen door den Gouverneur-Generaal, één door den ondernemer en de derde te kiezen door deze beiden, of bij gebrek aan overeenstemming ten verzoeke van de meest gereede partij aan te wijzen door den Raad van Justitie te Soerabaja.

De door deze deskundigen geraamde kosten worden van de som, waartegen de naasting geschiedt, afgehouden.

Tegelijkertijd met de uitkeering van den prijs voor de naasting wordt aan den ondernemer het waarborgkapitaal, voor zoover daarover niet overeenkomstig het bepaalde bij artikel 4 der voorwaarden in Staatsblad 1885 No. 114 is beschikt, teruggegeven.

Sluiten