Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal in het staatsblad van Nederlandsch-Indiƫ geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chinesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage kollegiƫn en ambtenaren, officieren en justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 6en Julij 1879. VAN LANSBERGE.

De Algemeene Sekretaris, SPRENGER VAN EIJK.

(Staatsblad No. 213)

Sluiten