Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXVII.

Policiereglement op de dienst van den paardenspoorweg door de Stad en Voorsteden van Batavia naar Meester Cornelis.

IN NAAM DES KONINGS! De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord; Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Salut! doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende tot wijziging en aanvulling, voor zooveel noodig, der bepalingen van policie, bij de ordonnancie van 20 Mei 1869 (Staatsblad no. 45) vastgesteld op de dienst van den paardenspoorweg door de stad en de voorsteden van Batavia tot Meester-Cornelis over te gaan; ;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch-Indië en op de publikatie van 20 December 1853 (Staatsblad no. 100);

Heeft goedgevonden en verstaan:

I. Ter vervanging der ordonnancie van 20 Mei 1869 (Staatsblad no. 45) vast te stellen het volgend:

POLICIE-REGLEMENT op de dienst van den paardenspoorweg door de stad en voorsteden van Batavia tot Meestef-Cornelis.

Art. 1. De dienst regelt zich naar vast te stellen vertrek-uren, welke in de couranten van Batavia worden bekend gemaakt.

Art. 2. De tarieven van vervoer worden op gelijke wijze bekend gemaakt.

Art. 3. Iedere trein mag slechts uit één rijtuig of één wagen bestaan, behalve in gevallen van accidenten, wanneer het noodig mogt zijn twee voertuigen aan elkander te koppelen.

Art. 4. De op elkander volgende tremen houden een onderlingen afstand van minstens drie honderd Nederlandsche el.

Sluiten