Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet als zelfstandige authoriteit zou kunnen optreden, de zaken van de Staatsspoorwegen tegen de bedoeling van den deskundigen afdeelingschef, door den dikwijls niet deskundigen Directeur, op eene verkeerde wijze zouden worden beslist zonder dat daarbij aan de Regeering blijkt, dat de voorgestelde beslissing afwijkt van de inzichten van den deskundigen afdeelingchef.

Inspectiën zou de Directeur bezwaarlijk kunnen houden en werden die door den Afdeelingsschef gehouden, dan zou deze tegenover de hem niet ondergeschikte ambtenaren niet met het noodige gezag kunnen optreden, en de uitvoering van door hem noodig geachte maatregelen (: voor zoover de goedkeuring of machtiging der Regeering daarvoor niet noodig is:) zou dan niet dadelijk kunnen plaats hebben, maar moeten wachten op eene vooraf te vragen beslissing van den Directeur.

7. Na deze uiteenzetting blijkt het dus, dat het noodig is, dat bjj eene opheffing van de thans bestaande regeling, voorzien worde in de navolgende f unctiën:

a. Chef der afdeeling „Spoor- en tramwegen" van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken;

b. Chef van den aanleg der Staatsspoorwegen ;

c. Chef van den dienst der exploitatie van de Staatsspoorwegen;

d. Chef van het toezicht op de Spoorwegdiensten ;

8. Spreekt het van de eene zijde als van zelf, dat voor die 4 verschillende f unctiën niet vier personen zullen noodig zijn, van de wijze waarop die f unctiën gecummuleerd worden hangt voor de toekomst veel af.

Het zal wel onnoodig zijn er op te wijzen, dat hier eene scheeve voorstelling van de door mg voorgestane regeling wórdt gegeven.

Sluiten