Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&. behoud van den dienst der Staatsspoorwegen als een onderdeel van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, onder leiding van den chef der sub a bedoelde afdeeling van het Departement.

c. het instellen van den afzonderlijken dienst van het toezicht op de spoorwegdiensten en de stoomtoestellen, onder een Hoofd-inspecteur, als Chêf van het toezicht, met inspecteurs voor de uitoefening van het algemeen toezicht op de Spoorwegdiensten en op de stoomtoestellen, met geene mindere bezoldigingen dan die bij andere takken van 's Lands dienst, met name den Post- en Telegraafdienst, en opzieners van het dagelijksch toezicht.

d. regeling van de dienstverhouding van het Regeerings-toezicht en den dienst der door den Staat geëxploiteerde lijnen;

e. bn' eene intrekking van de formatie van het personeel van den aanleg der Staatsspoorwegen, vaststelling van eene nieuwe regeling der rangen en bezoldigingen met bepalingen omtrent de verhouding van het aantal ambtenaren in de verschillende rangen.

Buitenzorg, 15 Maart 1887.

De Inspecteur-Generaal Chef van de dienst der Staatsspoorwegen op Java,

(w.g.) H. G. DERX.

Sluiten