Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal krachtens het tweede lid van artikel 3 der Algemeene Regelen, vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 12 Juni 1915 No. 44 (Indische Staatsblad No. 506) gestelde voorwaarden volgt.

2. Dat toezicht wordt, naar de aanwijzingen van den Directeur van Gouvernementsbedrijven, uitgeoefend door den dienst van het toezicht op 'de Spoor- en tramwegen, en, voor zoover het toezicht op de naleving der bepalingen betreffende de stoomketels van locomotieven en motorwagens aangaat, naar de aanwijzingen van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken door den Hoofdingenieur van het Stoomwezen.

Sluiten