Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of onderafdeeling zijn geplaatst, genieten vergoeding voor kantoorbehoeften, en voor zooveel noodig voor schrijf loonen, tot bedragen, die voor ieder hunner door het hoofd van den dienst, met inachtneming van de bij de begrooting toegestane sommen, worden vastgesteld.

2) Tevens kan aan de in het eerste lid bedoelde hoofdingenieursafdeelingsoofden en onderafdeelingshoofden, eveneens met inachtneming van de bij de begrooting toegestane sommen, eene vergoeding voor het houden en inrichten van een kantoor worden verleend, tot een bedrag, in elk bijzonder geval door het hoofd van den dienst vast te stellen.

Sluiten