Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als deelnemers aan den Militairen Juristendag hadden zich nog opgegeven,' doch waren om verschillende redenen verhinderd aanwezig te zijn de Heeren: O. Ben der, luitenant t/zee le kl., Jhr. Mr. J. W. M. Bosch van Oud-Amelisweerd, prest. arr. rechtbank te Utrecht, G. D. B. ter Brake, Jur. cand., E. Carp, majoor art., Mr. W. L. A. Collard, president plv. krijgsraad le mil. arrt., C. J. O. Dorren, kapt. mariniers, Mr. H. C. Dre*sselhuys, voorzitter com. invoering W. v. M. Sr. en W. o. d. K., Mr. J. V. van Dyck, lid en secr. com. invoering W. v. M. Sr. en W. o. d. K., N. F. Dijkema, off. v. adm. 2e kl. K. M., J. K. W. Franssen, off. v. adm. le kl. K. M., L. G. H. A. Feber, gep. kapt., lid krijgsraad le mil. arrt., G. H. Fraser, kol. inf., H. G. Gerdes, off.' van adm. le kl. K. M., Mr. L. van Gigh Jr., adv. en proc, L. A. M. K oppert, le luit. inf., H. Kus ter s, jur. cand., W. J. M. Linden, kap. inf., Tj. Meijer, off. van adm. le kl. K. M., A. W. Michels, lid ged. staten Noord-Holland, D. A. W. van der Moer, kapt. inf., comt. school voor verlofs-officieren Utrecht, Mr. W. H. K. Mouthaan, adv. en proc, Mr. F. van Raalte, adv. en proc, Mr. J. A. Roosenveldt, adv. en proc, J. Stemfoort, kap. inf., Prof. Mr. B. M.. Taverne, hoogleeraar Gem. Universiteit te Amsterdam. (25).

Volledigheidshalve moge nog worden vermeld, dat naar aanleiding van de uitgebrachte prae-adviezen in W. 10455 en 10463 zijn opgenomen een hoofdartikel van de redactie (Prof. Mr. D. Simons), getiteld: „De aanstaande militaire juristendag" en een ingezonden bijdrage van de hand van Mr. J.' Hamburger A.Dzn.: „De militaire strafrechtspleging", terwijl de redactie in W. 10472 een hoofdartikel, onder den titel „De Militaire Juristendag1', wijdt aan de ter vergadering gevoerde beraadslaging.

\

Sluiten