Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval is met den Heer F. C. J. Godin , die alle gevallen voor massage gaarne op zich neemt.

De Heer J. M. Klinkhamer belast zich

met het geregeld tandheelkundig onderzoek, waardoor vaak afwijkingen in het gebit werden voorkomen.

In September 1907 vierde de Heer Kooyman zijn 25-jarig jubileum als Slöjdleeraar der Stichting. In den tijd toen nog niemand dacht aan onderwijs in handenarbeid, begreep men in de Louisa-Stichting reeds het groote nut ervan en zij is voor dit vak de baanbreekster geweest in den Haag. Men spreekt in de Stichting dan ook niet anders dan met groote waardeering van den arbeid van den Heer Kooyman, die nog steeds met veel succes en grooten ijver deze lessen geeft.

Niet alleen van bovengenoemde Heeren, maar van zeer velen mocht het College van Regenten steeds steun en medewerking ondervinden.

Regenten vertrouwen, dat dit bij voort¬

during het geval mag blijven, en bevelen hunne pupillen in ieders welwillendheid aan.

Kooyman.

Het College van Regenten.

.1. M. PIJNACKER HORDIJK,

Voorzitter.

G. C. VISSER,

Secretaris.

Sluiten