Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— E

HERINNERINGEN AAN DE NOBELSTRAAT

DOOR

EEN OUD-PUPIL.

""^T "T'IE onzer (de oud-pupillen der Louisa-Stichting) vermoedt, als % /% / hij te 's-Gravenhage zijnde de Prinsenstraat passeert, dat hij W ^ de plek betreedt, waar eens in zijn jeugd «zijn thuis» was?

Het z. g. dubbelhuis, de deftige woning van een Haagschen patriciër, Nobelstraat n°. 11 was immers met kleine wijzigingen en een geringen aanbouw (de gezellige eetzaal met bovengelegen jongensslaapzaal) de eerste huisvesting geworden, waar in den aanvang slechts een zevental pleegkinderen , 4 jongens en 3 meisjes een liefderijk tehuis vonden.

Een Fransch schrijver heeft met het «Voyage autour de ma chambre» naam gemaakt, door gezeten op zijn bureaustoel, alles na te gaan wat daar eens rondom in die huiskamer stond de geschiedenis der meubelen beschrijvende, staat hij stil bij de schilderijen en portretten aan den wand, verwijlt hij in zijn gedachten bij de personen, eens op de stoelen aan dien

gezelligen disch gezeten, kortom hij beschrijft op treffende wijze, dan eens

geestig, dan weer weemoedig, hetgeen wij duizenden malen voor onzen geest

terugtooveren, als we denken aan vroegere, langvervlogen jaren en ons

dan rijk gevoelen bij de overpeinzing dier herinneringen en het voor den geest halen dier levensbeelden, welke uit onze jonkheid opdoemen. We weten het nu allen bij ervaring, dat het nergens ter wereld is als déar, waar we ons thuis gevoelen.

En dat eerste zevental heeft zich in die eigenlijk voor een «groot gezin» zoo bij uitstek geschikte woning heerlijk thuis gevoeld. Dat kleine woord van vijf letters omsluit een gansche wereld van liefelijke gedachten en aangrijpende beeldengroepen uit ons verleden.

Sluiten