Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was de grondtoon in die lang vervlogen dagen niet steeds der dankbaarheid gewijd, thans nu we ouder en in levenservaring wijzer zijn geworden, kan met de grootste erkentelijkheid verklaard worden, dat de herinneringen aan de dagen in de eerste jaren van het bestaan der oude Stichting voor velen nog recht aangenaam zullen zijn en blijven!

Zoo zijn de dagen onzer jeugd ons wederom voor den geest getooverd

velen der oud-pupillen, de maconnieke idee liefhebbende, zijn tot de Orde toegetreden en betrachten een ieder naar zijn krachten en gaven 't heerlijkste zendingswerk, hetwelk op deze aarde denkbaar is.

Voor onze Medebroeders, wier hart voorzeker warm klopt voor de hoogste belangen der Stichting, zij het hier door beweldadigde Vrijmetselaarskinderen openlijk verklaard, dat de Louisa-Stichting, eens de trots der Orde, immer de parel moet blijven van de kroon der Vrijmetselarij in Nederland.

W. H. d. G.

Enschede.

Sluiten