Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BEZOEK AAN DE LOUISA-STICHTING.

Het gebouw der Stichting aan het Alcxanderplein.

Waar honderden Nederlandsche Broeders Vrijmelselaren gebruik maakten van de gelegenheid om de Louisa-Stichting te bezichtigen, daar zyrifisduizenden, die, hoe noode ook, zich dat voorrecht moeten ontzeggen, in hoofdzaak — en hier denk ik in de eerste plaats aan die in andere landen eh ym^^^i.^mor den le grooten afstand, waarop zij door ambt or beroep valrPWavenhage verwijderd zijn. Dat feit, gepaard aan het «onbekend maakt onbemind», deed bij mij het denkbeeld ontstaan om bij de viering van het Veertigjarig jubileum dier ons allen toch belang inboezemende Stichting haar, voor zoo verre noodig, eenigszins nader te doen kennen. Daarom noodig ik

Sluiten