Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op verschillenden leeftijd, van zijne onvergetelijke gemalin Prinses Louisa die Haar naam voor alle tijden aan de Stichting verbond en een bijna levensgroot afbeeldsel van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina, door de Loge «Hiram Abiff» bij de troonsbestijging van H. M. aan de Stichting vereerd.

De eerste kamer rechts van dien gang binnentredend bevinden wij ons in de Regentenkamer, de vergaderzaal van de mannen, aan wie - voorzoo

De Regentenkamer. ^«pjÊ

verre noodig door eenige dames Regentessen bijgestaan - door het vertrouwen der Nederlandsche Vrijmetselaren het toezicht op de opvoeding en het waarnemen der belangen hunner weezen is opgedragen. Aan de wanden hangen als eene dankbare herinnering de portretten van hen, die hun in de vervulling dier schoone taak zijn voorgegaan en daar te midden weer het overschoone afbeeldsel van Prins Frederik, dat als model heeft gediend op het schild van den Maconnieken scheurkalender van dit jaar. De deftige meubileering, het klassieke groene tafelkleed, de hamer, die daar nu stil ligt vóór den zetel van den Voorzitter, dat alles stemt met de ernstige zaken in dat vertrek behandeld, zaken steeds betrekking hebbende op één streven op één doel: het welzijn van de in de Stichting opgenomen kinderen. Als blijvend

Sluiten