Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs daarvoor bevindt zich aan een der zijden het omvangrijke archief, terwijl verder in een der hoeken de Banier der Louisa-Stichting schittert, bij de inwijding van het tegenwoordige gebouw door de toenmalige Directie geschonken en door de destijds inwonende oudste meisjes prachtig en smaakvol geborduurd.

Na dezen blik in de regentenkamer in den gang terugkeerend, komen we allereerst in de Jongenskamer, zoo genoemd, omdat de grootere jongens daar

In de Jongenskamer.

hunne bezigheden hebben en er des avonds tusschen 6 en half 8 uur onder toezicht van den Directeur hun huiswerk voor school maken. Daarbij zitten ze verdeeld over voor twee hunner bestemdeTtafels, die ze door het stelten van als open loketten ingerichte opzetten zelve in een soort van schrijftafels herschapen hebben. Dat werken, als 't ware ieder voor zich, geeft het voordeel van zoo min mogelijk afleiding te verschaffen, die vroeger, toen ze allen aan eene en dezelfde tafel zaten, natuurlijk niet kon uitblijven. Bij die plaatsing twee aan twee wordt er op toegezien, dat de drukke en levendige tegenover een kalmer en bedaarder makker, de graagprater tegenover den in zijn

Sluiten