Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook meer voor de Zondagen en de vacantietijdperken bestemd. Nog eens, eer wij de huiskamer verlaten, 't is daar een echt gezellig interieur, waar onder liefderijke leiding de deugd der huiselijkheid wordt aangekweekt en ontwikkeld.

Weer eene deur open en wij staan in de gemeenschappelijke Eetzaal, de grootste kamer gelijkvloers, daar zij nagenoeg de geheele breedte van het achterfront inneemt. Aan drie zijden op den tuin uitkomende, is zij door meerdere daarin openslaande glazen deuren licht, luchtig en vroolijk. Aan de

In de Eetzaal.

met eene lichte tint beschilderde muren weer — zooals trouwens in nagenoeg alle vertrekken — talrijke gravures, onwillekeurig den schoonheidszin van het kind ontwikkelend. In 't midden eene lange tafel, waaraan hij alle maaltijden Directeur en Directrice mede aanzitten lot het gebruiken van betzelfde maal, dat 'aan hunne pleegkinderen is toegedacht. En wat daar geschaft wordt is ruim voldoende — ik denk hier in eens aan de jongens, die vrij zijnde in de te gebruiken hoeveelheid, tot zes h zeven stevige boterhammen weten te verwerken goed toebereid, maar eenvoudig. De echte, degelijke burgerpa/B, dezelfde, waarmede de meeste der kinderen na het verlaten der Stichting zich zullen moeten vergenoegen. Lekkernijen als dagelijksche kost staan juist daar-

Sluiten