Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren tot de in de Stichting geijkte catagoriën van staarten, middelmoten óf kopstukken.

Op de eerste verdieping bevinden zich aan de straatzijde nog een paar vertrekken voor intern personeel, de slaapkamer der Directie, eene Logeer- en de Muziekkamer. De even aardige als eigenaardige bestemming van die logeerkamer is voor oud-verpleegden uit de Stichting, die toevallig in de residentie moetende overnachten in hun vroegere tehuis ten allen tijde een hen beschuttend dak vinden. In de muziekkamer eene prachtige vleugelpiano, eenige vioolkisten en eene welvoorziene muziekkast, aan den wand een rooster met opgave voor elk der musiceerende kinderen van de uren, waarop zij zich zelve kunnen oefenen of degelijk onderwijs op het gekozen instrument ontvangen. Wie die lessen krijgen? Allen, die 't vragen, maar slechts dan, wanneer

zich aanleg aan lust en ijver paart en wanneer de van school meêge-

brachte rapporten de overtuiging wettigen, dat zonder achterstelling van het noodige en nuttige ook aan het aangename eene plaats mag worden ingeruimd.

Afgedaan op de eerste verdieping en nu staan we weêr voor een trap;

Huisvlijt.

Sluiten