Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar de zolders? nu ja! een zolder is een zolder, maar, wie afgedaald is in de kelders moet toch ook opklimmen naar de zolders. Dus den trap maar weer op.... Is dat een zolder? Neen maar, dat is eene volledige werkplaats voor een vakman om van te watertanden. Daar staan twee draai- en vijf werkbanken, waarvan eene bijzonder mooi, een geschenk van de Broeders correspondenten der Stichting. Daar hangt aan den muur eene kast met de groote voor het algemeen gebruik bestemde gereedschappen, daar staat verder voor

In den Tuïn.

ieder der jongens eene kist met de kleinere, alle met zijn eigen nummer gemerkt. Geloof niet, dat de jongens tot dien arbeid worden gedwongen in 't minst niet! maar zoo groot is hunne liefhebberij in nuttig handwerk dat er nagenoeg geen enkele is, die den daartoe gestelden leeftijd van negen tot tien jaren heeft bereikt, die er niet naar hunkert om daaraan te mogen deelnemen Verscheiden jongens slippen, zoo gauw ze een vrij kwartiertje kunnen afzonderen, naar die werkplaats en 's Woendags en 's Zaterdags 's middags, behalve dan, wanneer er bij mooi weer wordt gewandeld, zijn ze er niet van daan te slaan. Solide werk leveren ze en dikwijls heel mooi ook, getuige het inder-

Sluiten