Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daad artistieke brand- en snijwerk. Zóó wordt in de Louisa-Stichting door Huisvlijt den oorlog gevoerd tegen de zoo gevaarlijke verveling, zoo worden tegelijk handige en huiselijke jonge mannen gevormd.

Wij zijn er zoo van vervuld, dat we de overige zolders met daarbij behoorenden gewonen inventaris maar een vluchtigen blik gunnen, om in eens geheel naar omlaag te dalen tot het nemen van een kijkje in den ruin, die aan drie zijden het geheele gebouw der Stichting omgeeft. Geen lusttuin is het met afgestoken perkjes en smalle paadjes, voor 't grootste gedeelte is het eene open ruimte, waarin de levenslustige jeugd naar hartelust loopen, springen en ravotten kan.

Maar «elck wat wils». Want wie denken zou, dat er geen gezellige plekjes zijn voor rust en verpoozing, die sla slechts een blik op het kiekje, dat de waardige Directrice doet zien te midden van hare geliefde pleegkinderen van zoo verschillenden leeftijd. Daar worden des zomers, wanneer de warmte naar buiten het gebouw drijft, tuinstoelen en tafels uit de eetzaal neergezet en lampen aangebracht en zoo onder de schaduwrijke boomen in de vrije lucht gelezen of gewerkt. Maar voor'wie niet te werken heeft en aandrang gevoelt

Gymnastiek.

0

Sluiten