Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de spieren te oefenen en te stalen, voor dien is daar dichtbij een volledig stel gymnastiekwerktmgen, van' den rekstok en de ringen af tot de kfimV en de looppaal, het klimtouw en de brug. Nog op eene andere wijze vermaken zich verscheiden kinderen, zoo meisjes als jongens. Elk van hen toch die gevoel heeft voor planten en bloemen en er om verzoekt, krijgt dadelijk een eigen hoekje grond om er een tuintje aan te leggen, maar ook hier weer op voorwaarde van het dan ook netjes en zorgzaam te onderhouden. En in

Dc Directeur in zijn Werkkamer.

die buitenruimte, waarin we ons nu bevinden, daar is inzonderheid het rijk van de geliefkoosde dieren. Daar vinden we de groote volière, waarin des zomers de talrijke, in het gure jaargetijde binnenskamers verzorgde vogeltjes eene grootere vlucht kunnen nemen. Daar valt ons oog op de talrijke banken op eenige goedbevolkte duivenhokken, op de konijnenstal, zorgvuldig dooreen liefhebber van die dieren in orde gehouden. Bij dat alles is geen stukje of de jongens hebben het zelf getimmerd, gebouwd en geverfd. Ontwikkeling van eigen kracht, voldoening van eigen werk.

Wij zijn aan het eind van ons bezoek. Nog even vertoeven wij in het

Sluiten