Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kantoor, waarin ook de goedgekozen en welvoorziene bibliotheek voor de kinderen is geplaatst. En al zijn wij voor het oogenblik te zeer onder den indruk van het vele goede en schoone, dat we waarnamen, om veel te zeggen, die indruk wordt teruggegeven in enkele woorden van dank en waardeering, in een hartelijken handdruk aan den ijverigen Directeur, die ons zoo welwillend rondleidde door de voor ons geheiligde ruimten, waarin hij en zijne Echtgenoote de zware, hun door de Broederschap op de schouders gelegde taak met vaste hand en toch even zorgvol als liefderijk zoo volkomen vervullen.

En nu, Broeders! die ik in gedachten mocht vergezellen op den tocht door ons opvoedingsgesticht, verlaat ik U in de hoop, dat gij daardoor zoo noodig meer nog dan vroeger in liefde zult gedenken aan onze kinderen en van harte medewerken tot den bloei en de volmaking van de instelling, die eenmaal terecht is genoemd: «de schoonste parel aan de kroon der Nederlandsche Vrijmetselarij.»

W. E. A. W.

's-Gravenhage , Januari 1909.

Sluiten