Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten einde op deze wijze een toekenning van nieuwe vergunningen te verkrijgen, gebaseerd op de voorschriften van deze regeling.

Zoolang echter deze vergunningen niet zijn verleend, kunnen de houders van inrichtingen, waarin alcoholhoudende dranken worden verkocht krachtens een vergunning, die op den dag van het inwerking treden dezer ordonnantiie is vervallen* met den verkoop van zulke dranken doorgaan.

Waar vergunningen alleen mogen worden geweigerd wanneer het verleenen daarvan in strijd wordt geacht met de openbare orde of met het algemeen belang of in de gevallen opgenomen in artikel 4 dezer ordonnantie, daar is willekeurige beperking uitgesloten.

Het overigens ingrijpende van dezen overgangsmaatgegel wordt voorts zeer verzacht door de omstandigheid dat in Indiƫ de houders van vergunningen tot drankverkoop in 't klein hoogst zelden uitsluitend in den verkoop daarvan hun levensbestaan vinden.

Sluiten