Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET VERSLAG DER SCHADE-SUBCOMMISSIE.

Bladz.

VERSLAG I-XVII

VRAGENLIJST XVIII

TABELLEN.

Tabel Ia. Overzicht der gevallen van mond- en klauwzeer bij stieren met

de daaraan verbonden schade 1— 13

Tabel Ib. Idem bij melkkoeien 14—45

Tabel Ic. Idem bij droog vee en pinken. . . 46— 60

Tabel Id. Idem bij kalveren 61— 75

Tabel Ie. Idem bij schapen en lammeren 76— 87

Tabel If. Idem bij varkens en biggen , . . . 88—102

Tabel II. Overzicht van het aantal veehouders, waar de ziekte uitbrak in verhouding tot het aantal veehouders volgens de veetelling van

5 Maart 1919 103—109

Tabel III. Overzicht der aangetaste dieren per 100 stuks vee der veehouders, waar de ziekte uitbrak, gerubriceerd naar de onderscheidene soorten, voor iedere gemeente, waar het onderzoek plaats had , 110—116

Tabel IV. Overzicht van de schade, in guldens, per aangetast dier, gerubriceerd naar de onderscheidene soorten, voor iedere gemeente,

waar het onderzoek plaats had 117—123

Tabel V. Overzicht van de schade, in guldens, per dier van de aangetaste 'stallen (aangetast en niet-aangetast vee), gerubriceerd naar de onderscheidene soorten, voor iedere gemeente, waar het onderzoek

plaats had. 124—130

Tabel VI. Overzicht van de schade in totaal, de schade per veehouder, waar de ziekte uitbrak en de schade per veehouder volgens de

veetelling van 5 Maart 1919 m.-m ...... 131 — 137

Tabel VII. Overzicht van de beantwoording door de veehouders van de vraag: „Welke maatregelen zijn door U genomen om de schade ,,te beperken, b.v- opstallen, geneeskundige behandeling, enz." • 139—141

Sluiten