Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTEN.

Van het in kolom 1 o genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 ge» noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van *, den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ui genoemde aantal hieven kreupel.

Schade ten gevolge van het cd kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden v kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in ™ kolom 7 bedoeld

(in guldens;.

Van het in kolom 2 co genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan F vleesch en vet (in guldens).

Overige schade ?° (ïn guldens).

Totale schade (in guldens).

61. Millc.a 3 1 - ~ - . - Z 80- ^ -°'~ t»:-

62. Moergestel ?„ __ — —!) 50.— 60.-

63. Nistelrode ....... 5 2 — — — _ _ _

64. Nuenen c.a. 44 — — — — _

66. Oedenrode (St.) .... 8 3 — — — —

66. Qerle 2 2 — - Z

67. Óijen c.a 4 — — — _ _ _

68. Oostelbeers c. a 11 — — —*— _

69. Oosterhout 86 — — — — » _

70. Oss. . . 5 2 - - -

„ „ R R _ _ _ _ _ ■ _ . 1 600.- 160.- - 660.-

71. Ossendrecht 6 B — .„ 9(10 _ 650 —

72. Oud- en Nieuw-Gastel. . . 22 . ' 19 - 1 ^ ^ n gn _

73. Oudheusden 8 1 — — — " ~ ~ Z _. 125!-

74. Princenhage 40 84 - 1 25.- _2 100.- _ _

75. Raamsdonk 9 6 —

?7; Saaie., \ \ \ \ 82 ' 27 2 - 1 2^..- c5).- = 3olt

78. Rosmalen 2 2 — — — — _ _ _

. 79. Rucphen c.a. 11 8 . — — — ___ —

80. Rjjsbergen 4 8 — — — —

81. Rgswijk 2 1 — — Z Z Z _ 600.-

82. Sambeek 5 4 1 600.— — — — _

83. Schayk 2 2 — — — — — __ _

84. Schijndel 8 1 — — — — — _

85. Son c.a 2 2 — — — — —

: : - 1 g 1 _s_-' l eïo._ 2. -°- ulz „ ï___ €::

II: ïetS"ïl : H: - - -' - i m- = 15-

90. Tilburg 1 1 - — — — — —

91. Tongelre — _ _ 1) 200.— 200.-

92. Udenhout. 1 1 — — " _ _ 600-

93. Valkenswaard | 2 2 1 600.- - — — ~~ _ i _ 100.-

94. Veghel 4 4 — — — 1 luu— '_ _ _

95. Vrijhoeve—Capelle ...4 4 — — — — " —

96. Waalre 1 1 — — — — — Z —

97. Waalwijk 1 1 — — — — Kn— — 50.-

98. Wanroy 8 8— — — — _ _ _

99. de Werken c.a 7 5 — — — — — — _ _

100. Werkendam 8 2 — — — —

101. Willemstad 4 .2 — — — — Z —

102. Woensel ........6 8 — — — — — _ _ _

108. Woudrichem 48 — — — — — __

104. Wouw 61 49 — — — — _ _

105. Zeeland 2,2— —

106. Zeelst 11— — — Z —

107. Zesgehuchten 1. ■ 1 — — — — gn _ — 230.-

106. Zevenbergen 16 11 1 160.— — iro'_ - 150.-

109. Zundert 8 8 — — — „ — —

Totaal uit de 180 gemeenten

der provincie „Noord-Brabant" . „ ft ...n =qqn iioq— ! 17653.-

waar het onderzoek plaats had. 705*) 642 15 4980.- 10 1400.- 5 850.- 9 4410.- oS90. 11-3. | uvoo.

1) Ongeschikt om te dekken.

Ro^enHien kwamen in de navolgende eemeenten. uit de 180 gemeenten der provincie Noord-Brabant alwaar het onderzoek plaats had,

klauwzeer hadden, te weten in: Boxmeer, Lithoijen, Veen, Vierlingsbeek, Waspik en WJk c. a. elk 1, St. Michielsgestel totaal-cijfer van kolom 1 wordt: 719.

stieren voor. die geen mond- en

n Westerhoven elk 2 en Nieuw-Vosmeer 4, zoodat het

Provincie Gelderland.

i _ — — 1.1) 10.— I 10.—

1. Aalten 4 4 — — ~ _ _ —

2. Ammerzoden 22 — — — — _ —

3. Angerlo 8 5 — — — — i) 80.— 30.—

4. Apeldoorn 18 6 — " _ ' _ _

6. Arnhem 1 1 — — — " '

7. Baife!eld [ I* [ f 81 24. = = = = " = J ™- *~ '> ^~

8. Batenburg \\ * 4 — — — ' — _ 500.—

9. Bemmel 18 4 2 600.— — _ 150_

10. Bergh 28 23 1 50.- 1 100.- | — - - ~ I

4 4 —

8 5 — — - -

18 6

31 24

13 4 2 600.- |

28 23 1 50.— 1 100.— | —

Sluiten