Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel lb.

w Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geco noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van rf^ den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 oi genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het j» kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 cd genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

r

Schade ren gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden twee!""* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens.)

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar ^ vetgehalte van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwaliteit van boter en kaas (in guldens).

Schade door verlies aan •°° vleesch en vet (in guldens).

M Overige schade

(in guldens).

^ Totale schade

(in guldens).

Provincie Noord-Brabant.

I Aarle—Rivtel I 45 45 1 300.— — " — 2 250.— 1 A00— 2 300.— 4810 723.— — — — — I 1973.— 1

9 ttm ra 177 147 500.- 7 750.- 4 850.- . 7 °iB0— 10 1500.- 25769 3092 - - - - 300- '-) 1050.- ; 11792— 2

3 Almkeric'. '. 400 367 3 ' 900—. 8 ' 625— 3 500— 11 5225— 19 2700— 33480 4948— - - - 1) 850— 15748— 3

4 Alnhen c a 54 54 1 300— 3 150— 1 100— - - 1 80— . 4638 704— - - - - - 1334— 4 t Andelc.a. ' ...... 150 147 - 1 275— 1 500— 1 500— 4 2300— 3 600— 14751 2452— - - - 1650— i) 750— | 9027— 5

r Asten 16 10 — — — — —— _ ,T 1 25— 528 97— — — _ _ 1) 100— 222— 6

7 Baardwijk98 85 - - - - * 550— 4 1350— 2 200— 12700 2045— - - - _ . i). 100— 4245— 7

8 Baarle-Massau70 70 - - 1 50— 1 150— - ~ 2 250— 9521 952— - - - - 1) 150— 1552— 8 ft Rakel c a ' ' 137 137 5 1880— 11 1110— 2 220— - - 35 1320— 13158 1794— - - - - - 6324— 9

10. Beek en Donk '. 154 152 2 300— 17 1725— 5 690— - 27 500— 17431 2585— - - - - - 5800— 10

11 Beers . . ■ 233 216 4 1625— 1 100— - - 1 600-- 5 700— 41120 3025— 2661— 72— 40.- 6985— 1) 50— 15858— 11

12 Bergen op Zoom .... 140 139 8 2450— - - 4 975— 11 1700— 19420 2763— 170— - - 2) 300— 8358— 12

13 Berieïïk ' 63 66 1 250— 5 670— 1 172— - ~ 6 650- 7770 1315- - - 3057- 13

14 Berghem . . 122 109 1 250— 8 800— 2 300— 2 900— 8 1650— 10065 1208— - _ _ ,, !) 370— 5478— 14 16. Beïkel-Enscnot. . . . . 100 100 9 1850- 8 800- 2 400- - 10 2100- 11580 2039- - _ 1) 700- j 7889- 15

16 Berlicum 50 46 — - 2 200— 1 200— - ~ 3 600— 6200 796— - - _ _ 1) 200— 1996— 16

17 Be óye™ '. 123 116 2 500- 1 250- 2 300- 3 -00- 5 800- 13890 2550- - - - - $ 200- 6100- 17

15 Bes° 141 140 1 200— 3 850— 3 750— - ~ 22 1700— 17180 2426— - - - 1) 500— 6426— 18 19 Beugen'ct361 317 2 700— 3 550— . 5 900— 2 800— 4 450— 65670 1447 - 7854— 355— - 11275— l) 440— ! 24771— 19 20L Bladel c. a.' ! ! '. 74 74 — - 5 460— 1 150— — ~ 21 340— 5054 781— - - - - - 1731— 20

o, Roekel 196 190 — — 20 2000— 9 2100— 4 1650— 7 1500— 19880 2467— — — _ _ 1) 600— 10317— 21

99 Bokhoven54 54 1 400— 8 300— 2 400— - ~ 2 ■ 300— 5600 784— - — — - - 2184— 22

28 Borkel ca''' 11 10 — - - - - — - oT™ ~ - 984 14&— - - — - ~ - 149— 23

94 Boxmeer' ' ' 160 145 ' 2 820— - - 1 100— 5 3800— 3 350— 28860 2754— 1619- 345— 5150— . 2) 350— ' 15288— 24

25. Boxtel 84 83 2 375— 8 900— 6 1250— - ~ 3 700.- 11750 2135— - - _ _ 1) 600— I 5960— 25

96 Rreda 31 30 3 870— — - 1 450— — ~ 1 100— 3000 548— — — — — — . 1968— 26

97' Budel90 20 - — 2 700— - - - ~ 1 400— 1960 274— - — _ _ l) 80— : 1454— 27

28 Caoelle ' ' ' 219 213 4 1300— 3 400— 3 600— 3 4)00— 14 1980— 24515 4097— — - - — 1) 1150— 11527— 28

29 Chaam ' ' ' 55 47 - 2 350— - — - — 8 600— 6600 686— 288.- - - _ - 1924— 29 30. Cromvoi'rt'. 77 66 ■ 1 100— 5 550— 4 1000— - ~ 3 450— 8651 1363— - - _ _ 1) 500— [ 3963— 30

II Cuiik c a 383 349 3 800 — 2 460— 1 500— 2 950— 6 925— 55275 3821— 4861— — — 10735— i) 1035— 24077— 31 39' Deurne'c'a23 " 22 - - 1 100— _ . _ 1 480— 1 150— 2845 421— - - - - 1151— 32 oq' Deursen ca' 138 121 - — 5 500— 1 300— 1 450— 5 900.- 11720 1430— - - - - 3) 165— 3745— 33 !_ Dierien c \ " ' 152 128 — — 4 500— 2 400— — — 8 1200— 19516 2686— — — — — *) 535— I 5321,- 34 35! Diessen.'.' 170 154 4 1230— 8 465— 5 1350— 3 1280— 34 • 650— 11135 1607— - - - *) 280— j 6862— 35

36. Dinteloord c.a 167 147 10 4350- 2 500- 1 250- 2 1600- 9 1750- 30280 2088- 3010- 123- - 1) 1400- \ 15071- I 36

37 Dinther I 262 259 7 1750— 1 300— 3 350— 4 1950— 9 1600— 27975 4218— - - - . - 10163— 37

oq Dommelen 15 ' 15 — — * 2 220— — - — „T- — — 1580 217— — — — — — 437— 38

so' Dongen146 144 1 600 — 2 200— 2 250— 5 «175— 3 300— 14520 2355— — — — _ 1) 125— 7005— 39

40i DrongelènVa. '. 105 101 4 1300— 1 200— - - 4 ~25— g 1600— 20600 2102— — 1080— - - - 8607— 40

41 Drunen. .... 179 172 2 550— 4 850— 3 450— 3 1800— 6 900— 20890 3374— - - - - i) 200— 1 8124— 41

49 Buizel ca • Ö 39 1 180— - - 2 450— - - » - 4418 591— - - - - 1221— 42

43 Dungenfden, 1 170 150 2 400— 9 1000— 5 700— - ~ 8 1200- 18676 2575— - - - - ») 150 - 0025— 43

44 nmsen r- a I 316 282 9 3250- 12 1310— 6 800— 4 1900— 14 1600— 31620 4369— - — — — ») 450— | 13679— 44 45! Eersel .' I'. \ 9 9 — - — - — - - ~ 5 1000— 11340 1588— — - - - - 2588— 45

46 Empel c. a 164 164 2 1100— 4 400— 2 400— § S»-- 7 1400— 19120 2913— - - - - Ij 200— j 8213— 46

17 Fmrelen 204 203 - - 7 650— - - 10 5!°°,— 9 1800— 22752 3189— - - - • _ 1) 900— 12289— 47

Jé" Érp \ 183 177 3 600— 6 550— - - 1 10 1350— 16090 2285— - - 1) 160— | 5335— 48

49 Esch 1 1 — — — — — — ~" ,„.„ — — 140 25— — — — — — 25— 49

50! Escharen !. '. . . 144 106 . — - 6 2275— - - 2 1030— 1 860— 23150 1680— 1463— — - 3415— 1) 295— 10508— 50

51 Etten ca. . . 772 635 11 3600— 22 2405— 26 4750— 7 3500— 40 7250— 116470 9443— 7273— 238— - 400— ») 1720— j 40579— 51

59 Fiinaart ca 289 263 5 1825— 1 100— 3 675— 4 *625— 10 1400- 62800 4950— 4632— 30— - _ 1) 250— ! 16387— 52 58 Gassel '. ' ' 227 197 2 500— 2 1900— 1 200— f ö*0— 5 goo— 52370 3074— 4863— - - 6395— - 23632— 53 54 Geertruidenbem i 84 33 — — 1 100— 7 1280— 1 i!22É~ 3 300— 13850 2160— — — — — — 4540— 54

55'. Geffen \ 213 203 4 750— 7 700— 4 850— 3 1450— 14 2950— 23560 3404— — — _ _ 1) 1400— j 11504— 55

56 Gemert I 293 285 7 1165— 18 3020— 5 820— 2 1200— 39 2060— 37589 5768.- - - - - - 14033— 56

57 Genderen . I 157 146 4 ' 1750— 1 100— 3 750— f L°&— 10 990— 12320 2083— - - - 800— i) 1450— 9748— 57 58' Giessen 36 36 — — — — — — 1 2 250— 3010 485— — — _ _ 1) 100— | 1085— 68

59'. Gilze c. a. ! ! ! . '. . ; ! 447 403 3 ÏO&O— 3 8&0— 2 450— g Jf°0— 20 2750— SSSia 5212— - - i) 35O- H872— 59

60 Ginneken ca I 799 741 16 4100— 7 1050— 10 1700— 8 M60— 46 6800— 96480 6360— 8220— 330— — 1800— 5) 3130— 37640— 60

Sluiten