Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ i-» Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 £ k genoemde aantal hadden ^ mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 ge_co noemde aantal werden ver05 kocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van 3s den verkoop in kolom 3

P bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 j cn genoemde aantal bleven

kreupel.

Schade ten gevolge van bet j os kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het . kwijnend ziek worden in

kolom 7 bedoeld, (in guldens).

Van het in kolom 2 e© genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van q het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ge-

ï* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der ver^ kregen ongeschiktheid in !* kolom 11 bedoeld

(in guldens).

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar ^ liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies ^ aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa(in guldens).

^ Schade door verlies aan ■°° vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

(in guldens).

M Totale schade

(in guldens).

Volgnummers.

131. Rijsbergen II 167 147 3 680.- - - _ _ " " i ' J

132. Rijswijk 60 59 — — — _ _ 'i. 5 , ~ 4 600.— 16750 9181 _ — — _ li 94(1 <t»wi iqi

133. Sambeek 476 325 4 1800- 5 1500- 4 650- 7 2700- 2 250- 6040 769- - - - Z > 2-~ I 8719- ÏI

*£ ^ï*fc.?30, Sg 4 800- 5 500- 8 1550- 1 12 2325- 49850 5504— 1527- - - 7240- i) 150- 24071- 133

135. Schyndel j 150 150 5 2150— 3 450- 2 200- 1 600- U 2700- 19220 2746.— - - - - 8 610- 1 9506- 184

1D. . J , 400— M 2000— 17340 2698— - - - 1) 300— 8193— 135

13b. Soerendonk c.a H 53 49 1 150— 3 350— 4 325— 1

ïf: fonTa": : : : : : : 15? «g _ r6 a^_ 1 i00- • 1 ' ,- '-00'" 7$ Tz z z z z 1} 33°- \ 32gz m

}fa lT**f k *.2S 2?? 8 3350'- 3 600— 6 925— 6 9 1000- 202Ü 2218— _____ 10043- 138

140. Standdaarbunen .... ,6 57 1 100- 2 250- 1 | 3230- 15 2055- 24025 4262- - 2000- - i 17897- 139

„, „ . „ 11 a300— 3400 170— 295— - - _ l) 9T6— 1 3715— 140

Al' l^e.gen C'355? "2 12 8825.- 2 600- 17 2800— 5 0ynA

I gS::::::: i J 1 m- 1 ia- l z I - 5950— ^ ^ 543- 625- 50a- , 3975- : -1^- j ui * ™-:::::: 126? _S 3^ S:= „ S£= » lom- A iü SS ^z z z z z z ! j-fc i s»

H6. Teteringen 438 4,3 6 1385- 9 1250- 3 500 - 2 10255'" 22675° ^ ^ " " ^ ?> 892°- i ^

|| :::::: | Jl 1 ^;z f gfc S ^z f 18fc 8 üz gg» , Sïï_ 40TO- 105- , - * l> 2125- I LI

1*9- Uden 309 292 1 300- 16 1625- 4 850- 5 „Ë°°- * 200- 75_ 1138- Z Z Z m~ _ i ^tl" I

Udenhout91 91 5 1250- 12 1250- 6 1150- - 2™- 22 4600- 2M50 ÏÏ48- - Z _ Z 3) i07ö - f 15298- 1 K9

i- v , ~ 14 2860— 18790 2068— - - - 1) 1050— ! 9618— I. 150

151. Valkenswaard 24 24 — _ 3 450 _ _ _ _

152- Veen 39 36 4 1700— 4 700— 1 500— - ~ "• 150— 3380 488 - - _ - 7) 900 1 988 1 51

: venten c.a: :::: ! 5 6? 1 21°°- 15 247B- 19 29O0- 11 ; 5-_ 1 100- J J- - - - 3Öo- ^ 388:= L2??- Ü8

i55- veip j 3^ 30 1 800- 1 loo- 1 ioo- Z - . - &S 1t= Z Z Z Z !) ^ 23?iz 11

156. Vessemca.. . . . . . I 14 14 - - _ _ , 1 050 _ ' 200'" ^ **T ~ ~ ~ *> ™~ ™

1_' VHeidenbeek' ^ 2^ 3 113°- 3 600- 1 50°:- ~ -1 ~ - 18w 297- - _ - 1, 250- 797- 156

II Vfflmeni S g f «0- ~ Z 4 700- 31050 2366- 2324- 65- - 6080- 1 li- 18890- 157 ï£ v4oeenve.CaPpe„e ! ! ! g f? Z Z J |gz "2 I5O- i ««,- 1 ^- » St = = Z, Z , ^Z {f!

161. Vugh, 32 32 2 250 - 2 2O0 - 3 600 - 3 105a" ^ 1812- 9 6°°- ^ 160

SI Waalwijk£ fg 5 "S- ï 200- „ 920- , 1 "«O-- 3 750- 4820 831- - _ _ _ ; l) 250- 4581- 161

164 Wanro ' ' ' Ito lf« ! S^- «i K25— 2 600- 4 90^^ - 2°°- 5670 764- - ■ - _ - 4084- 162

Tb- ™ °,'i 47„ 4US 4 950— 10 1050— — — — 2000— 5 630— 21200 3615- — _ — — 11 700 — 9520— 163

16°- WaSP'k! I40 l32 3 1000- 3 500- 3 250- 5 ^ 18 2690- 775ö" 805- 8975- 1186- - 13150- 7 2M- 2905a- 164

. _ , ,1W0— 8 1 050— 14800 2260— - - - - 1) 1000— 9060— 165

166. de Werken c. a 260 252 3 1800— 5 950 — 2 375 — 9

167. Werkendam 66 66 — _ _ _ _ 7 1200— 7 iqfiO OAOm f_M * m ao„ 1efl

168 Westerhoven 19H 101 n ,n — 4 oonn ■ 1ÓOU— 24200 33(2— — — — — 1) 200— 9247— 166

169' Wulemstad ' og 2 „„50- » 1560- 4 600- - 220°- 2 150- 3600 4x— - 510- - - 2908- 167

170 Wo inT ïecht2- _t 6 220°-_ 5 55°- 4 950- 9 24 390- 15654 2321- _____ 5021- 168

1,0. vvoensdrecht 4, 45 - _ _ _ _ _ _ 51o0— 8 n90._ 3im 1520- 3530— _ - 1) 250— 15340— 169

„ — — 5050 396— 187— 225— - — 1) 250— 1058— 170

\L\ w°T i,' mi 325 I3 3727- 20 2595- 11 2345- 2

nl Woüw' Ij $ » 1 400- 1 200- - 6 Ü||— W U50- 42280 5916- - 325- - 17308- 171

174 WHkc'a"2 6o8 16 600a- 6 800— 3 600— 3 SS- 1 100— 9060 1161— _____ 5361— 172

175 Zeelandi üS 9^ ï B60-~ 2 m0-~ 1 &&Z 29 4390-- 83210 5121.— 6833— 168— - - 8) 2260— 28672— 173

uo. zeeland 283 2,8 7 700— 3 300— 7 oSOO-- - - 3465 548— - - - - 1) 200— 2443— 174

<_ _ 1 • 9 2100— 19600 2391— - - _ —... 1) 150— 9541— 175

l'O- Zeelst 26 26 - - _ _ ' 1 400 _ _ 1

i lESïr : : : : : [ ™ ^ 79|Z 25 4i00- 17 Jïa- 9 ! j g= SS = . = = = - 2o1l= 1??

x.a. z,unaert 194 193 j 300_._ j MO— 3 350— - ö'°°— 73 9360— 214080 2215— 27341— - - - ») 4275— 63976— 178

Totaal uit de 180 gemeenten . 10 980— 24700 2410— 642— 425— - - 1) 450— 5657— 179

der provincie „Noord-Brabant' .__

waar het onderzoek plaats had. 32751 30037 535 164172— 927 139170— 622 113917— 433 P,Qno- 1

Gemeenten uit de 180 gemeen- i: 11 1 «oUSJo— 1889 236125— 4255993 425892— 192499— 9368— 40— 119040— 95530— 1738848—

ten der provincie „Noord-Bra- j 1 I

bant" waar het onderzoek plaats had en bij de ??ielkkOi'icti geen mond- en klauwzeer voorkwam.

G«<dc-a_____

32751

!) Kalf verworpen.

2) Niet drachtig geworden.

3) i! n » en kalf verworpen. *) Niet tochtig geworden.

5) Kalf verworpen, ontijdig gekalfd, 1 stamboekkoe lidteeken gekregen.

6) n n "2 koeien geheel droog gebleven.

7) n ontijdig gekalfd.

s) ïi n niet drachtig geworden, 1 kalf doodgeboren.

y) n f. niet drachtig geworden, 1 koe geheel droog gebleven.

Sluiten