Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

i- Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 k> genoemde aantal hadden

Van het in kolom _ geco noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van *. den verkoop in kolom ,3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 tr genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het cs kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek(niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van 5 het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ^ uierziekte, werden tweern of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verw kregen ongeschiktheid in f kolom 11 bedoeld

(in guldens).

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar M liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar ^ vetgehalte van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van S het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld lin guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

^ Schade door verlies aan ■°° vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

^° (in guldens).

w Totale schade

(in guldens).

ï Ammerzoden '. \ ] i \ j Hl . g 1 _^ A ~S Z» \ \ 1 » »~ 17000 48.- H99.- 1, 508.- 5530-

3. Angerlo 379 36 2 450.- I "m~ 9 lift- 18 9o70- ló ïï°r Ï2J_- __ 2) 300^ 10907- ' 2

4. Apeldoorn 1078 987 5 1915.- 3 300 - 10 1650- 14 6505- -$ *?°3? ,1875.- 2885.- 350.- - 3) 1992.- 21647.- 3

5. Appeltern 23 21 - - 2 97fi_ _ 1ÖW' 14 °2 654o— llo84o 10945.- 3499.- 149.- 150.- B) 2266.- 33924.- I 4

2 2o0.- 4714 696.- _____ 1221.- 5

7' Balgoy" ...... I 2i * ^ I HZ 1 i00- ? ! 2i 250?-. 27250 4860.- - - - - 13090.- 6

| &32 :::::: 3? SS I iSë- 5 ^z ggt j & «i1 8 3F |? 81= |z 2-- 3 ™- S: I

10- BCmme' ■ 561 509 3 1M0- 35 4™" 1« 2370- 1 -St- „ 51.= I3_ iSl • g£ 50- 9100.= 1> 483- 1,793.- ^

ierfïaren ! Z! ! ! i ^ ^ _ 2_*- J ^Z _ ™°- * « 5150.- 180241 2508.- 14539- 39.- 718.- 200.- .) 6203.- 55082.- j 11

13. Beuningen 105 88 - - 4 500- 1 fHM Ë l2300 282— 990— - - 4) 416— 2648— 12

14. Beusichem 38 §5 - - 1 l"' 1 ^0 _ J V»~ > 875- 13850 1814- - _ 100— 4989- 13

15. Borculo 337 320 3 1000— - - - _ 4 1800— 2 _"~ g^JJ 2II- 4480 W°'_ ~ 25°'~ ~ *378'~ 15

& : : :::: j? 4ot 1 3ft_ l| ^z I gfc: j Hg- • s_- «tg 3529- _ _ _ 100- - iL- I *

18. Buren 39 31 - _ 1 mi- - r 46830 240T— 3669— 48— - 11799— 17

19. Buurmalsen 46 44 - - 4 300_ 1 1» j Z 6 5°°- 3530 «8- 23- - - - - 1290- 18

20. Culemborg 72 72 1 275- 4 500- _ ~2 1300 "5 ,_S2 ■ US~ ~ - 250- - 1804- 19

ÖUa ~ | 2 ld00-_ ' 83°— 18892 2500— 624— - 1100— 2) 200— 7334— 20

22.' Didam'. ■ '.::::: él 36? 1 iöèo._ vi n£lz { ,? jSS£- ,} n425— 2100 331— _ 3241— 21

23. Dinxperlo 153 Ï52 3 10»- 3 750- ï 1 ' 4_'_ jq 2'^- 56920 «1- 5232- - - 7) 1555- 15968- 22

24. Dodewaard 321 310 5 1850 - 3 650 - - 210o' tï o???,~ lu405 l08'" l'330-" - ^ 675— 4963—' 23

DMsburB119 2 495- l'2 19?*- 7 1450- è S.- 168 ^Z S 176- 2461- 1254- - - _ 13041- 24

t ES&e^: : : *lt ^ ' z z i 1_35- _ 5>- _2 j 120°- » ^- . 4507- 1733- - . - ., bto- 12685- 2r

28. Doornspijk 609 601 4 1450 — 5 070 - 4 utk - aopr, „f "l6 128— 50— — 478— 27

29. Doorwerth 99 °$ J 500- » lóo- 1 75Z g 2250- 2q 2ïm'" ï4840 9135- 325- 8) 320- 18495- 28

3°- DreUmel392 366 8 ■ 2520- 38 48Ü- 15 2589- 15 -00- 2? sf&Z « «I Z Z Z Z fil ^

31. Driel 22 9 - - 1 75 _ _ _ _

32. Druten 23 17 - - 5 9<>5 _ 1 ino_ - ~ lo'5 217— _____ 292— 31

35' Ed=| 838 S 5 12O0- 1 SSt- S ^.'Z I 4^.Z « 8R= S Si Z Z I,- 8^,- , 250- IS- 1

t SST-::::::: _g S } igg-z | ^z _6 92°- i 1700 _2z 84320 < 8- 4253- - - - - «oi- 36

• ^ ü ü i _&= i ft: I l^z s ^z 18 -z S 4-= = z z ^z J) 400- SS- 1

t. S^r^r. : 3S I i 830- S ^z 2 209- 4 , f**- 4 «o- 24010 W- - , - «_C I _

11 0=a,sen ! ! ! ! ! | ^ ■ 92 \ _ ^ _8 4 g= ~ ^ ^ ^ " " ' ^= I 1

45' GendHngenI 1117 1092 11 345°- 14 1«00- 1 150- li 7950°:- 27 g&Z uS 8^.'= 124Ï3- 29^- = = , 5098- „

47. GknM ■' .'.'. ::: 699 682 5 ïm- 2 "oo'Z 5 J^Z ? tel 29 87?0- 41930 5916- - - 1735- 18841- 46

48. Groenlo 85 34 2 720- 2 250- ' 1 ? 785— 60900 712— 6819— 354— - - - 14595— 47

49. Groesbeek 49 39 1 500- 1 - _ ~ ! Uflo o }2S'~ 5800 714— - - 2749— 48

50' ^1" 172 l 21 3250- 1 7;5- J ^Z ■ ^ ^_ 566- - - - ^ 250- J566- 49

552'. Haat,demWijk ! .' ! \ ! ! _| \ ^Z I 37gZ Z Z "2 1085 | ^ 8449 1874- - - - 600- - 3499- 51

53. Hedel 274 261 3 1795 - 34 4710 - 4 soo r 8130 i? „7'™~ l2750 l788-- - - - 770— - 5608— 52

54. Heerde 465 455 5 1330 - 2 600- 1 mnZ s 1500 ÏJ 2,1O0— 93360 1 2496- - - _ 2) 700- 25731- 53

55. Heerewaarden 95 88 2 1100 - 4 1695 - 2 900 - 13 1J20- «520 5866- 263- - - 420- " 158- 11457- 54

iiUU' 4 lb2°- 2 200-^ - i . 7 750— 32120 5740— - - - - - 9415— 55

57 Hengelo".' \ \ 214 182 - 35 2065- 1 235- Z ?425 M ^Sr!-- J__ ■ "! 405- 720— - 3025- 56

58. Herwen en Aerdt. ... 460 453 3 1300- 13 2260 - 5 600 11 5450 l, 3_2'~ 24060 ~ 3179— 135— - 700— - 8299— 57

59' Herwijnen 64 55 2 W30- 1 lo 0- - - -"^ _ __ g f8?5- j6790 9104- 520- 200- i») 1750- 25009- 58

6°' H"eren100 93 1 20°- 4 • B00- 1 . 150- 2 950- fj 17|«Z ^Z Z Z Z 50g:= = 111- 8

61. Heumen 48 48 — — — _ _

62. Hoevelaken 198 195 5 1600— 5 714 - 3 550 9 1200 ' 1! JSS'- o6400 327-~ 331— 100— U) 130— 1288— 61

63. Huissen 3,8 310 3 t350 - S 1«Kft l t2£t~ 1295— 28640 3852— _ - - - 12) 500— 9707— 62

64. Hummeloca 290 277 1 750- I Sgfc | 250- ? 30no'~ n ^no" IS 5552— - _ _ - 550- 12577- 63

«■ hurwenen 60 42 - - 3 450!— i -30' i ^z J4° ^75°- S Sz 24!.5- z z "Ert 4) ^ »®r 8

178 159 5 1900— 1

132 127 — — 12 379 361 2 450— 8

1078 987 5 1915— 3

23 21 — — 4

220 213 4 1370— 2

69 - 68 — — 3

763 723 5 1415— 8

147 146 3 1280— 5

561 509 3 1500— 35

1311 1260 4 2000— 7

«6 04 — _ 1

105 88 - - 4

38 30 — — — 337 320 3 1000— —

96 89 5 1925— 11

451 404 6 1050— 5

39 31 — — 1 46 44 - - 4 72 72 1 275— 4

49 48 ' - - 13

372 367 3 1050— 5

153 152 3 1050— 3

321 310 5 1850— 3

119 119 2 405— 12

416 384 — ■ — 8

13 13 - - -

609 601 4 1450— 5

99 99 1 500— l

392 366 8 ■ 2520— 38

22 9 - - 1

23 17 - - 5 249 226 2 850._ 2 348 » 301 — _ 45 838 783 5 1200— 9

448 401 1 350— 4

133 122 2 900 — 3 272 245 6 3100— — 280 273 1 400— 4 198 166 2 800— 4

104 88 1 330— 9

89 86 — — 4

103 92 1 460— 15

16 9 1 315— —

1117 1092 11 3450— 14

267 242 3 1000— 9

699 682 5 1750— 2

35 34 2 720— 2

49 39 1 500— -

190 172 3 1050— 2i

48 46 2 500— 2

120 120 2 825— 3 274 261 3 1795— 34 465 455 5 1330— 2

95 88 2 1100— 4

69 62 1 200— —

214 182 - - 35

460 453 3 1300— 13

64 55 2 1030— 1

100 93 1 200— 4

'48 48 — — _

198 195 5 1600— 5

318 310 3 1350— 8

290 277 2 750— 9

60 42 — — 3

Provincie Gelderland.

Sluiten